zondag 30 oktober 2016

43#nieuwsvanachterdeduinen#


43#nieuwsvanachterdeduinen#
We zitten alweer in de laatste week van oktober en de huldiging/kampioenendag van ons rayon (B. Afdeling 6), evenals de najaarsvergadering van de afdeling staan op het programma. Van de ‘kampioenendag’ heb ik wat foto’s gemaakt waarop U kunt zien dat het wederom een geslaagde bijeenkomst is geweest. Van de afdeling vergadering kunt U een beknopte samenvatting lezen die ik van mijn clubvoorzitter heb gekregen. Niet meer uit eigen hand want ik heb mij voorgenomen geen (afd.) vergaderingen meer bij te wonen. (onze vereniging stuurt altijd 2 man naar de vergadering, die onze belangen prima vertegenwoordigen.)
Wat is er verder zo te melden; De nieuwste d.v.d. van de Koerier nr. 115 vind ik een echte aanrader! Deze d.v.d. gaat over het Moderne Fondspel volgens Tim Hage, zelf speel ik geen ‘zware’fond maar hoe Tim beschrijft/verteld hoe hij uiteindelijk tot zijn successen is gekomen, zijn visie, selectie, duiven, beleving, inzet, plezier en dat met een ‘normale’ hoeveelheid duiven, is een echte “Eye opener”. Ik heb er het nodige van opgestoken.

Verder is het wat ik noem “komkommertijd” want er is weinig nieuws te vertellen, natuurlijk zijn er de nodige vergaderingen alsmede de laatste huldigingen/kampioenendagen, vooral dat laatste verdient aandacht omdat veel vrijwilligers uren/dagen in de weer zijn om de winnaars in het zonnetje te zetten en ik verbaas mij dan ook jaarlijks over de mensen die niet komen opdagen. Eind november begint het  tentoonstellingen seizoen en dit gebeuren heeft dit jaar mijn speciale aandacht omdat ik mij ga proberen te bekwamen in de discipline gediplomeerd keurmeester.  De nationale Dagen/beurs in Houten zal ik zeker bezoeken, altijd leuk om daar sportvrienden te ontmoeten en wat ‘dingetjes’ aan te schaffen maar ook de Olympiade in Brussel staat (misschien) op de agenda, met onze club gaan we kijken of we een busreis kunnen organiseren.  Toch schrijf ik over komkommertijd want in en rond het duivenhok, heerst rust. Geen spanning, geen heilig moeten, geen gehaast, alleen de ogen wagenwijd open houden, niets aan het toeval overlaten en de juiste verzorging geven. De duiven en de baas hoeven zich vooralsnog nergens druk om te maken.
Op het hok, zijn de duiven grotendeels door de dek en nek rui en je ziet ze dan ook al weer glad en strak worden. Bij de vliegduiven oud en jong moeten eigenlijk alleen maar de laatste 2-3 slagpennen en de nodige staartpennen nog gegooid worden, ze hebben daar nog wel een 10 tal weken voor. Nu het alleen nog maar om de grote pennen gaat, die in mijn optiek ontzettend belangrijk zijn want ik wil dat deze mooi lang en volledig uitgroeien, ga ik mijn duiven toch al wat eiwitarmer voeren. Eiwitarm maar wel vetrijk met daarnaast de nodige handjes snoep en kleinzaad. Daarnaast ben ik een groot voorstander van veel grit, roodsteen, mineralen, kalk en potjes piksteen, gewoon alle dagen een paar handjes en altijd alle weken een vers potje roodsteen. De duiven krijgen op deze manier genoeg bouwstoffen binnen om het laatste stukje rui tot een goed einde te brengen.

Afgelopen dinsdag een mailtje gestuurd naar de Compuclub met de vraag wanneer we de prestatie bestanden voor de compustam kunnen verwachten. Keurig antwoord terug en vanaf donderdag 27 oktober 2016 kunt U ze aanvragen en zijn ze beschikbaar! Zelf heb ik vrijdag alles kunnen downloaden en zijn de prestaties bij de duiven bijgewerkt..
Verslag van de vergadering.
Verslag afdelingsvergadering 27-10-2016
Voorzitter opent de vergadering en hoopt op een vlotte vergadering. Er waren drie verenigingen niet vertegenwoordigd dus een goede opkomst volgens de voorzitter. Onze afdeling heeft nog 1198 leden (stand 1 oktober). Op de notulen waren geen op of aanmerkingen. Daarna kwamen drie ingekomen stukken aan bod. De eerste ging over de herindeling van de rayons en het vliegprogramma, maar daar kwamen we later op terug. De tweede over de status met betrekking tot inkorven bij een N I C en uitslaan in eigen vereniging. Dat wordt mee genomen naar de N P O vergadering van   12-12-2016. De derde ging over de bezorgdheid van de ventilatie van de containers. Daar wordt onderzoek naar gedaan.
Bestuur mededelingen;
Huldiging kampioenen op 12-11-2016.
Er komt een vernieuwde versie van het informatie boekje op de site waar alle nieuwe gegevens in staan.
Daarna een korte evaluatie vliegseizoen en vervoer. 

Volgens de voorzitter was het over het algemeen wel goed en hadden zij goede beslissingen genomen als het nodig was. Zoals bijvoorbeeld uit wijken naar Le Mans. Natuurlijk een paar heel vervelende vluchten maar dat kan altijd gebeuren. Wat het vervoer betreft ging het in het begin moeilijk, wat hoofdzakelijk kwam door achterstallig onderhoud van de containers, maar dat ging in de loop van het seizoen beter.
Veranderen van vereniging kost geld als je over gaat naar een andere vereniging tijdens het seizoen tussen 16 maart en 30 september of je moet de punten laten vallen die je bij je oude vereniging hebt behaald. De kampioenschappen worden behandeld in de voorjaarsvergadering.
Voorstellen bestuur;
Vliegprogramma bestuur werd aangenomen zoals verwacht dus alle andere voorstellen werden niet behandeld. Het vliegprogramma wordt nog wel op de N P O vergadering van 12 december besproken er zouden dan nog wat wijzigingen kunnen komen i.v.m. verandering van nationale vluchten. Minimaal vier boxen per vereniging om opgehaald te worden blijft net als afgelopen seizoen. Bij de lossingen heeft het bestuur vrij mandaat om op te treden als het nodig is. Centraal inkorven de laatste vijf dagfond vluchten wordt nader bekeken om ook andere locaties aan te wijzen. En deze vluchten worden opgehaald en vervoerd door afdeling vijf en dan gaan wij ook gelijk met hen los. Hoe we gaan lossen gaat ook naar het voorjaar. De vergadering over de herindeling van de rayons zal in februari plaats vinden. De box prijs wordt zoals het er nu uitziet niet verhoogd en de kleine verenigingen moeten dus zelf de boxen aanleveren bij een andere vereniging. Er mogen geen jonge duiven als invliegduif worden ingekorfd op een oude duiven vlucht.
N P O vergadering;
De afdelingen hebben vooroverleg  waar zij de voorstellen van de N P O bestuderen en kunnen dan hun mening geven aan het N P O bestuur om er zo voor te zorgen dat die vergaderingen vlot kunnen verlopen en volgens onze vertegenwoordigers gaat dat heel goed. Er wordt ook nog gesproken over de nationale jonge duiven vlucht of die vervalt of juist in meerdere verenigingen kan worden ingekorfd. Ook heeft de N P O aansluiting met instituut sportrecht, wat dat inhoud kan je lezen in "op de hoogte".
Om 23.45 uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste ons wel thuis.
Namens mede vertegenwoordigers J Spaansen en M Knap heb ik dit verslag gemaakt.
G Weel.                                  

 

 

Wat ik persoonlijk van de besluiten vind is niet van belang, ik weet NU wanneer de oude vluchten beginnen en weet de datums voor de Dagfondvluchten en die zijn voor mij van belang. Het jonge duivenseizoen vangt 24 juni aan, dus we kunnen gaan plannen. De kweekduiven moeten jongen voortbrengen voor 2 hokken (mijn broer en voor mij zelf) en we zitten niet echt verlegen op jongen voor de Natoer dus dat wordt overleggen en ook uit de betere vliegers kweken. Samen met broer  maar eens bespreken hoe en wanneer we gaan koppelen dat wordt best nog even puzzelen.

Zaterdagmiddag naar de huldiging van ons Rayon geweest, voor de Heemskerkers wederom een thuis wedstrijd want gelijk vorig jaar was P.V. Heemskerk de gastheer.  Wederom prima georganiseerd en de belangstelling was groot, ik telde toch ruim 70 man/vrouw in de kantine, daarnaast de nodige gasten in het inkorflokaal en buiten rond de statafels voor de verstokte rokers. De voorzitter van het rayon Gerard Weel verwelkomde de gasten om 16.00 uur en vertelde dat de prijsuitreiking om 17.00 uur zou plaats vinden gevolgd  door een Chinees buffet rond 18.00 uur. De commissie (bestaande uit Gerard Weel, Frank Rodenburg en Remco Martens), zorgde voor een vlotte prijsuitreiking en de kampioenen kregen de ‘’aandacht” die zij verdienden, hierna was het dus tijd voor de inwendige mensen en kon men het buffet aanvallen, met die mondjes vol werd het voor het eerst wat rustiger in de zaal. Het mooie van deze opzet is dat wanneer je ook nog andere verplichtingen op de zaterdag hebt, je rond 18.00 uur er tussen uit kunt knijpen en toch aan de huldigingen hebt deelgenomen. Na het buffet volgde nog wat plichtplegingen en kon men nog lang nazitten. De dames achter de bar zorgden wel dat de kelen gesmeerd bleven. Kortom een bijzonder geslaagde middag/avond. De mannen/vrouwen die dit mogelijk hebben gemaakt verdienen een groot compliment.

https://www.compuclub.nu/uitslag/kamp.php?org=4620&pointer=d95979b853365c88f241aa830aa3a802&afd=4600 op bovenstaande link kunt U alle kampioenen en kampioenschappen vinden.


 
 

Zelf mocht ik ook naar voren komen en kreeg een diploma en plaquette voor de 1e Asduif Vitesse, een 1e prijs op Pont st Max en de 5e plaats in het kampioenschap ‘jonge duiven’, daarnaast nog een baal voer, 2 emmers mineralen en nog een prijs van de verloting. Ik was blij dat ik met de auto was en nam rond 19.15 afscheid.
kofferbak vol!
 

Eind volgende week zal op de verkoopsite van G.P.S. een bonnen verkoop van ons rayon komen, alleen maar bonnen van liefhebbers die een 1e prijs in het rayon hebben gewonnen. Zelf stel ik een zomerjong beschikbaar, komende week zal ik de afstamming op mijn site plaatsen…….

zaterdag 22 oktober 2016


42#nieuwsvanachterdeduinen#
Nog steeds veel veren en pluimen en dan vooral bij de oude en jonge vliegduiven, bij de kweekduiven zijn de dekveren inmiddels vernieuwd en zien de duiven er strak en glimmend uit, de meeste moeten nog slechts één slagpen gooien en de staarten groeien goed in, de paar vliegduiven die naar het kweekhok zijn verhuisd, pik je er zo tussen uit en moeten nog een inhaalslag maken.  We hebben nog voldoende tijd voordat het kweekseizoen weer aanvangt, laten we eerst maar eens horen hoe het vliegseizoen eruit gaat zien. Pas dan ga ik een planning maken.
2 doffertjes, die alweer mooi worden
 
De afdeling heeft een nieuw concept vliegschema gemaakt en is in ieder geval afgestapt van het onzalige plan 2 vluchten op zondag te programmeren, daar in tegen zien we nu in het nieuwe schema, 2 vluchten waar oud en jong tegelijk voor de midfond ingekorfd moeten worden. Je kunt op je klompen aanvoelen dat de duiven dus gelijk gelost gaan worden, sterker gelost moeten worden want anders gaat het gegarandeerd fout.  Is de vraag willen we dat de jongen en ouden gelijktijdig arriveren?  Zal ook wel niet door de vergadering komen maar waarom presenteer je niet in één keer een goed doortimmerd schema wat ook meer aansluit bij wat de NPO voorstaat en laat je de natour niet vervallen en stop je toch redelijk op tijd met de jonge duiven vluchten.
Vrijdagavond de vergadering van mijn de club bezocht. Uiteraard kwam het vluchtprogramma nadrukkelijk ter sprake, onze voorzitter belichtte de cijfers van de natour van onze club. De laatste vluchten kregen we amper nog een 200 duiven aan de start en die paar oude duiven die nog meededen, waren kanonnenvoer voor de jonge duiven specialisten.  Waar de club een paar weken geleden de natour nog omarmde, kwam men nu tot inkeer. Uiteindelijk werd besloten te kiezen voor het voorstel van vereniging  B.E.P. Dit programma sluit het meest aan bij de wensen van onze club.  (half juli beginnen met de jongen t/m half september, geen natour maar wel met een extra instapmomentje in het jonge duivenseizoen.  Ook de extra vitesse vluchten voor de oude duiven sloten aan bij de wensen van onze club.)
Ook bovenstaand programma zal er (waarschijnlijk) niet komen dus we wachten rustig af wat het bestuur uit de hoge hoed tovert en wat de vergadering dan besluit, meestal hebben ze (de afgevaardigde van de clubs) geen idee meer waar het overgaat en zijn velen na uren lang geneuzel al lang in slaap gesukkeld en ‘schrikken’ zich de volgende morgen een hoedje over wat ze geaccordeerd hebben.  Sommige zullen dit herkennen, andere zullen misschien zeggen, wel heel negatief hoe je het omschrijft, het is niet anders.  Alles wat er nieuw en modern uit ziet, is bij voorbaat gedoemd tot mislukken, we zijn niet los te wrikken van het verleden. De enige grote verandering in duivenland is ooit het invoeren van het elektronisch constateren geweest. 15 jaar later, lopen we nog steeds te mopperen wanneer er een update komt,  laat staan wanneer je een nieuwe moet aanschaffen. Over het benutten van de mogelijkheden van de e.c.s. maar niet te spreken.
Terwijl ik dit neerpen, denk ik laten we het maar hebben over duiven en selecteren…………………..
Dus terug naar de duiven, vrijdagmorgen samen met Steef Duijn door mijn jonge doffers en duivinnen heen gelopen. Ik hecht enorm veel waarde aan zijn oordeel , voordat we begonnen met de beoordeling, discussieerde we over het een jaar alleen maar kweken en enkel met de  jongen spelen.  Alleen maar die duifjes spelen (en daar een hok vol van), die super (extra) gebouwd zijn en deze aan de tand voelen.  Hierna puur selecteren op prestaties, wellicht de kortste weg naar succes met de oude duiven.
Ik vertelde Steef, ik heb er een stuk of 3 die naar mijn mening extra zijn en zonder wat te zeggen gooide Steef van de ruim 30 te selecteren duiven er 3 de lucht in terwijl hij zei ‘daar moet je een hok vol van hebben! ‘   Dit laatste is natuurlijk een utopie of je moet inderdaad  één jaar alleen maar kweken, dan heb je er misschien wel 10. Ook altijd weer bijzonder wanneer hij de ‘vreemdsoortige’ er moeiteloos tussen uitpikt, soms door bouw maar meestal door de ogen. De meeste kregen toch zijn goedkeuring en gaan we goed aan de tand voelen.  Hierna nog even een de laatste aanwinsten van Jos Goessen bekeken en daar was hij bijzonder  van gecharmeerd en dat zegt mij genoeg.  Vervolgens één jong doffertje uit de ren uitgezocht, bestemd voor een clubgenoot die de vereniging bon had gekocht.  Best slim van mijn clubgenoot omdat Steef te laten doen!  Steef zocht een prachtig jong doffertje uit. Vader de “Martin” (vader van o.a. de ‘26’en ‘805’) Moeder “Okinonia” ( uit Okidoko x Adonia, het superkoppel van Peter Crans).  Hopelijk gaat het duifje wat prima nazaten op de wereld zetten bij mijn clubgenoot.

Zaterdagmiddag, broer Peter geassisteerd bij het opnieuw inrichten van zijn weduwnaarshok. Nieuwe broedhokken in een nieuwe opstelling die hopelijk de vliegprestaties van de doffers omhoog zal stuwen. Blijven vernieuwen en investeren in hok en duiven moet lonen……………………
Broer Peter aan het werk terwijl ik de foto maak.
 

Zaterdag 29 oktober huldiging Kampioenen Rayon B in Heemskerk.

zaterdag 15 oktober 2016

41#Nieuwsvanachterdeduinen#


41#Nieuwsvanachterdeduinen#
Even herpakken;
Vorige week al een kort weekberichtje en ook deze week heb ik mij er toe moeten zetten wat te schrijven terwijl ik normaal gesproken echt niet zo kort van stof ben. Een paar weekjes geleden werd ik grootvader van een pracht van een kleindochter en toastte op het geluk en leven van deze nieuwe wereldburger. Nog geen 8 dagen oud kregen de ouders en familie een mokerslag te verwerken, zeldzame aandoening (P.K.U.), ongeneeslijk maar wel behandelbaar. Gelukkig is er de kennis dat je met een levenslang dieet er oud en een ‘volwaardig’ leven mee kunt opbouwen. Emotie en ratio zoeken momenteel naar de juiste balans. We zullen het accepteren, omarmen en gaan ons herpakken.
Duiven zijn dan volstrekt onbelangrijk maar wel een ‘mooie’ afleiding. Het is heerlijk om zo af en toe tussen je duifjes te zitten dagdromen, het helpt je zinnen te verzetten. Een nieuwe invulling van mijn toch al prachtige hobby!
De rui gaat gestaag door en alle ochtenden vind ik bergen veren. Dit jaar staan opnieuw alle ramen van het weduwnaarshok open en worden de rennen/volières (waar de meeste duiven in zitten) ook niet dicht gezet. Met Zuurstof, goed voer, geen onnodige medicatie, gewoon puur natuur zullen ze de ruitijd moeten doorstaan. Duiven die toch op oude pennen blijven staan voordat het seizoen begint, de staart niet volledig uit ruien, veel oud dons hebben, gaan er rucksichtslos uit.

Deze week 2 dvd bekeken, (Koerier 113 en 114), 3 liefhebbers (maar ik kan beter schrijven ‘hokken’ want het zijn 2 combinaties vader/zoon t.w. Johan en Thomas den Hartog en Louis en Eugene Stabel en de derde is Dirk Huizinga) vertellen hun verhaal en laten hun hokken en duiven zien, grote verscheidenheid in hokken, systemen en hoeveelheid duiven maar bij alle drie gedrevenheid, ambitie, toewijding en inzet. Bij de één Totaal weduwschap, bij de ander dubbel weduwschap maar wel met partners thuis maar ook bij één het traditionele weduwschap dus enkel met de doffers. (Deze laatste draait wel de hoogste prijspercentages.) Samengevat 3 totaal verschillende systemen maar bij alle drie de hokken is alles tot in de details geregeld. Ook bij alle drie een ander voersysteem, bij alle drie een medische begeleiding maar met eigen invulling. Dichte hokken gezien, zolderhokken, open hokken, met en zonder rennen dus ook hier een enorme diversiteit. Zijn er ook raakvlakken; Goede duiven, super duiven en het zoeken naar (nog) betere en allemaal ‘gek’ van de duiven, zeker niet onbelangrijk moeder de vrouw steekt ook nog de helpende hand uit, sterker is onmisbaar. Paar uur kijk plezier en stof tot nadenken.
Gelezen op PITTS  www.pitts.be
Dit jaar zijn 9 duivenmelkers betrapt op doping door het labo in Zuid-Afrika. Onder hen drie hokken met een wereldwijde reputatie. Ze leverden een positief A-staal, vroegen tegenanalyse aan en daarvan hebben er al enkele hetzelfde resultaat gekregen, de anderen moeten het resultaat van de B-analyse nog afwachten. De betrokken liefhebbers zitten compleet in zak en as. Hun gezinnen gaan eraan ten onder. De meeste van die melkers leven van de duivensport, hebben zware investeringen gedaan, kopen DNA-analyses aan, en stellen nu hun hoop op de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) dat uiteindelijk over hun lot zal moeten beslissen. Lees verder op www.pitss.be


Vrijdag onze ‘feest/kampioenenavond’ van de club bezocht. Mooie avond, voor het eerst op een vrijdagavond georganiseerd maar dat kon de pret niet drukken. Tegen de 50 man/vrouw gaf acte de présence en na het welkomstwoordje van de voorzitter konden we eerst genieten van het koud buffet met visschotels, prima verzorgt door Hans Baltus. Chapeau Hans, je kunt zo de catering in. Vervolgens werden door onze voorzitter Gerard Weel de kampioenen op gepaste en vlotte wijze in het zonnetje gezet. Alle kampioenen konden kiezen voor een geldprijs of voor een ‘aandenken’. Bij ons in de club kozen de meeste voor een geldprijs en zelf deed ik dat ook want ik hoef thuis niet aan te komen met een bokaal want die verhuisd binnen een week naar zolder. Geweldig vind ik het dan ook dat één van onze jongste leden en nu al kampioen marathonvluchten, koos voor een bokaal en wat voor één.
Hierna nog een bonnenverkoop en verloting, deze verliepen soepel en brachten weer wat geld in het laadje. Er bleef genoeg tijd over om lekker over onze mooie hobby te praten en een glaasje te drinken. Mooie avond, prima georganiseer……
29 oktober is de kampioenenhuldiging van RAYON B bij PV Heemskerk, aanvang 16.00 uur.
Veel 1e prijswinnaars hebben een bon of jonge duif beschikbaar gesteld, deze bonnenverkoop kunt U binnenkort volgen op http://www.gps-auctions.com
Zelf heb ik dit jaar totaal 2 bonnen beschikbaar gesteld en wel één aan de club en één aan het rayon, beide bonnen komen ten goede aan de sport. De bon van de club is afgelopen vrijdag al verzilverd, op de bon voor het Rayon kan binnenkort geboden worden.

zaterdag 8 oktober 2016

40#nieuwsvanachterdeduinen#


40#nieuwsvanachterdeduinen#
Na een tijdje wikken en wegen, besloten de “748” voor de kweek te bestemmen.
Ze heeft haar sporen op de Dagfond vluchten verdient 1e NPO Vierzon 4441/ 12e NPO Chateauroux 3627/ (83e NAT 47453)/ 30e NPO Argenton 2122/ 44e NPO Salbris 5155/ 94e NPO Bourges 4844  maar ook op het kortere werk heeft ze menig ‘vroege’ prijs gewonnen.
 In 2014 gingen haar jongen naar een startende liefhebber in Zuid-Holland, 2015 gingen haar eieren naar een liefhebber in Egmond, die met de nakweek dit jaar al succesvol is. Dit voorjaar stond de ‘748’ op een doffer die niet bevruchte en haar enige jong van het najaar (augustus) verhuisde naar de kop van Noord-Holland. In de ‘748’ zien we ook de ‘42’ 1e NPO Bourges terugkomen. Deze lijn is ook nog volledig op het hok aanwezig dus mogelijkheden genoeg om een geschikte partner uit te zoeken en de stam verder uit te bouwen.
In de wintermaanden is het nadenken en puzzelen over hoe de koppels samen te stellen.  Voor mij een leuke bezigheid en ga proberen de succes lijnen vast te leggen, de prestatie duiven uit deze koppels ga ik terug zetten. De ‘goeie’ komen uit de ‘goeie’ en je kweekt vaak veel te kort jonge duiven uit deze koppels met het gevolg dat je een hok vol hebt met gekruiste duiven en hoopt dat daar een toevalstreffer tussen zit. Volgend jaar moet ik van de ‘42’ en ‘748’ gewoon minimaal 4 jongen op mijn hok hebben om mee te vliegen.
Het volgende is gewoon heel slecht nieuws en wel het rumoer om het enige positieve doping geval van dit jaar (onderzoek is nog niet afgesloten en man en paard staan gewoon op de NPO site)  Hierdoor kun je voor ‘eeuwig’ iemands goede naam en faam om zeep helpen. Naam en faam heeft deze Noord-Hollander zeker, grandioze prestaties op de marathon vluchten maar duiven die meer dan 1000 kilometer moeten vliegen en vaak vanaf het inkorven 5 dagen onderweg zijn drogeren?  Laten we voor de persoon in kwestie hopen dat er snel duidelijkheid komt.
Bij veel liefhebbers is de grote schoonmaak al achter de rug, zelf ben ik niet zo’n poetser maar heb een aantal weken geleden de hokken uitgemest en verneveld met VirkonS. Het was die dag prachtig zonnig weer dus dat vernevelen liet ik een beetje uit de hand lopen en ik maakte de boel drijfnat, een uurtje later was alles weer zo goed als droog. Straks wanneer de rui achter de rug is, doen we het nog een keertje dunnetjes over en zijn we klaar tot vlak voor het begin van het seizoen.
Wanneer je momenteel op de diverse verkoop websites kijkt, bekruipt  het gevoel dat sommige liefhebbers  heel wat anders verstaan onder “Grote Schoonmaak”. De grote OPRUIMING lijkt dan ook wel begonnen,  UITVERKOOP, alles moet weg, de hokken moeten leeg en alles is goed, betere zijn er nog nooit geboren. Sommige verkoopsites lijken wel marketeers en tekstschrijvers in dienst te hebben en blazen de pedigrees van de meest onbenullige, niets maar dan ook niets presterende duiven op, met de resultaten van hun grootvaders, broers, zussen, neven, nichten of andere verre familieleden die soms zelfs ‘elders’ hebben gepresteerd.  Soms zo geraffineerd dat je echt goed moet lezen, wie die prestaties nu echt heeft geleverd.  Zomerjongen en ‘laatjes’ uit goed presterende ouders, verdienen het voordeel van de twijfel en daar ben ik zelf ook wel mee geslaagd! Er zijn de laatste jaren wel heel veel liefhebbers die er een sport van maken zoveel mogelijk keren “TOTAAL” te verkopen.  Handel noemen we dat en waar zal ik mij druk over maken………………..