zaterdag 29 november 2014

Bijna december......

Bijna december, het koppelen staat voor de deur en hopelijk komt er ook een oplossing voor de bestuurscrisis, er is in ieder geval wat helderheid gekomen...............

Afgelopen zondag de beurs bezocht en ja .....zonder duiven valt dat (zwaar) tegen maar er is wel altijd de gelegenheid om een paar bekende te spreken, zo ook deze keer o.a. een inmiddels ex lossingsman van afdeling 7, ook daar bedreigingen en bestuurlijke crisis, verder 'n totaal ontredderde liefhebber die net te horen had gekregen dat de combinatie werd ontbonden. Het moge duidelijk zijn, ik vond er deze keer weinig aan.
Ondertussen worden de tentoonstellingen geannuleerd en waar mogelijk verplaatst, ook de zaalverkopingen ontkomen niet aan de 'verboden ' en worden verzet en verplaatst. De laatste dagen worden er gelukkig geen nieuwe brandhaarden van de vogelgriep ontdekt dus wie weet kunnen we met 'n paar weken de draad weer op pakken.

Dinsdag fietste ik 'n collega duivenmelker tegen het lijf, beetje bijpraten en uiteindelijk eindigde ik bij zijn hok en kreeg ik zo'n 20 tal duiven in handen.
Nu dan ben ik gelijk weer bij de les! Topliefhebber met supers op zijn hok. In de hand al geweldige Vitesse/midfond duiven maar deze laten ook zien dat ze kop vliegen. Heel simpel hij duldt gewoon geen andere! Keiharde selectie bij duiven waar de klasse al vanaf straalt. Woensdag bij 'n andere liefhebber op bezoek, ook hier een liefhebber die alleen Vitesse/midfond speelt, duiven zagen er op het zicht goed uit maar .......... een liefhebber met 'n bot mes. Is dat erg, wel nee maar je blijft 2e viool spelen.

Woensdag was er het "voorzitters overleg" van onze afdeling, ik heb eigenlijk geen idee of daar iets over gezegd/verteld mag worden maar ik kreeg 'n verslag van mijn voorzitter en sprak ook een naburige voorzitter dus.........
Over de vermeende verduistering zaak werd enige duidelijkheid verschaft. Het woord 'verduisteren' dient in het licht gezien te worden en is gebruikt bij het niet mogen (tussentijds) inzien c.q. beschikbaar stellen van de boeken. Menigeen heeft bij het horen van het woord verduisteren dit direct geassocieerd als zijnde het achterover drukken van gelden. Maar dit ligt dus wel wat genuanceerder.
De aanklacht bij de N.P.O. ligt nog steeds in de onderste lade en men heeft daar vast gedacht 'het zal wel goed komen'.  Een oud voorzitter (KdW) van de afdeling gaf tekst en uitleg over de totstandkoming alsmede over de hoogte van de vergoedingen, (deze zijn tijdens zijn bestuur tijd  genomen en geaccordeerd). Inmiddels zijn de boeken bij de financiële commissie. Het moge duidelijk zijn dat wanneer de boeken (de cijfers) incluis de afgesproken vergoedingen akkoord worden bevonden er het nodige rechtgezet moet worden.
Een ander belangrijk punt is dat er 'n commissie is benoemd die de taak op zich heeft genomen kandidaten te werven die passen in een nieuw te vormen bestuur. De heren van de Weide, Rodenburg, Vijfhuizen en Kramer gaan deze kar trekken.


Donderdag met Steef en Peter de kweekduiven in handen genomen en alvast wat gebrainstormd hoe we het beste kunnen koppelen. We zaten op de zelfde lijn en gaan over 'n paar weken een paar leuke koppels formeren.
De planning is vooralsnog half december te koppelen, ze zijn goed maar ik wil ze top hebben want dat voorkomt veel problemen en geeft meer rendement.


Vrijdag, inmiddels zijn de duivenlogee's die een maandje bij mij in het lege kweekhok mochten vertoeven terug naar hun baas, die een compleet nieuw hok heeft neergezet.
De kweek ren schoon gemaakt met de krabber en vervolgens de brandslang er op, hierna een fles bleekwater er doorheen gejaagd en opnieuw de slang er op.
Volgende week zal ik het hok nog een paar keer vernevelen met Virkon-S en moet het er weer een jaartje tegen kunnen.
De broedschotels en voerpotjes zijn ook allemaal door een bleek bad gegaan en worden straks ook nog een keertje verneveld voordat ze in kranten worden gewikkeld, hierna laagje schelpenzand en nestvulling er in en ze kunnen in de broedhokken geplaatst worden.
Virkon-S is te bestellen bij Ruud Vermaat (sprak Ruud tijdens de beurs, hij heeft voorraad)
http://www.ruud-vermaat-duivensport.nl/?Bony_Farma_pigeon_products

binnen een paar uurtjes alles weer droog, nog één keertje vernevelen met Virkon-S.
 

zaterdag 22 november 2014

vogelgriep.........

Het is weer zo ver, er is opnieuw vogelgriep geconstateerd, een bekende variant die best heel heftig is dus...... er moet geruimd worden. Maar liefst 150.000 stuks!! Wanneer je dit op je laat inwerken honderdvijftigduizend kippen op één bedrijf, je wordt toch al ziek bij de gedachte wat voor infectie druk daar wel niet moet heersen. Hoe steriel moet je die kippetjes wel niet houden, hoeveel preventieve medicatie wordt daar gegeven, natuurlijk binnen de normen die we tegenwoordig voor schrijven maar toch.........Het blijft vragen om problemen. De gehele bedrijfstak ligt direct op één oor maar ook voor ons duivenliefhebbers heeft het consequenties.

Duiven vallen  dan wel niet meer onder pluimvee maar weer wel onder gevogelte. Mag je ze nu wel of niet vervoeren. Tentoonstellingen, beurzen, verkopingen kunnen die doorgang vinden, mag je de duiven los laten om huis?  Vanaf maandag tot 72 uur later in ieder geval niet en woensdag zullen ze met nieuwe richtlijnen komen.

Het zal de meeste liefhebbers 'n worst wezen, ze gaan toch al niet los en het seizoen is nog ver weg. Andere doen net of hun neus bloed of weten nergens van en laten gewoon de duifjes los............ik zag maandag genoeg duiven in Heemskerk rondvliegen.

Zelf heb ik besloten ze maar binnen te houden, ik weet van de 'verordening ' dus waarom zal ik  provoceren. Ondertussen is het virus ook al aan getroffen in Engeland, ook een andere milde variant van de "vogelgriep" heeft al toegeslagen onder de zeehondjes. Alleen al om de opinie niet tegen je te krijgen en buurtgenoten niet onnodig angstig te maken blijven de duiven voorlopig in het hok en nu maar hopen dat het allemaal snel overwaait.

Het leek even snel overgewaaid te zijn want woensdag werden de 'verboden' bijna allemaal al weer ingetrokken maar donderdagmiddag en vrijdag kwamen er opnieuw besmettingen aan het licht en dat is toch wel erg sneu voor alle berokkenen maar ook voor onze beurs. Duivenbeurs zonder duiven is als pap zonder zout en ook de duivenhandel zal wel averij oplopen maar biedt ook weer mogelijkheden want de prijzen zullen niet zo idioot hoog oplopen.

In ons duivenwereldje kunnen we tegen zeker 2 virussen vaccineren en is bewezen dat het werkt. Paramixo is al jaren verplicht en pokken is 'vrij'. Toch zijn er nog veel liefhebbers die vergeten hun duiven te vaccineren tegen paramixo, veelal betreft het duiven die niet meedoen met de wedvluchten en dan denken we aan kweekduiven en aan veel jonge duiven die in de zomer en najaar worden geboren. Kort geleden heb ik nog wat jonge duiven gezien die getroffen waren door paramixo en dan word je niet vrolijk. Pokken is ook zo'n ondergeschoven kindje, dit jaar bij ons in de club ook weer 'n probleem en discussie over gehad. Er werden duiven met aantoonbare pokken ingekorfd maar deze waren kort hiervoor gevaccineerd. Te laat denk en zeg ik dan, andere schrokken (wakker) en gingen hun duiven alsnog ook vaccineren en dan is het hek van de dam.
Gewoon je jonge duiven op tijd vaccineren, dan laat je alle narigheid en discussie achter je!

Verder kun je nog bij sommige dierenartsen je duiven tegen 'herpes' laten enten, zelf heb ik daar wel zo mijn gedachten over en prakkiseer ik er niet over ze daar tegen te vaccineren.
Mens en dier zullen steeds meer te maken krijgen met virussen en dan vergeten we het 'grootste' gevaar....... de tegen antibiotica resistente bacterie. Zaterdag en zondag tijdens de beursdagen worden onze dierenartsen waarschijnlijk, nou ik weet het wel zeker, weer het drukst bezocht.
Dierenartsen met hun medicijnen en kennis heb je nodig wanneer je duiven ziek zijn dus op de beurs kunnen en mogen ze alleen maar kennis delen pas wanneer ze 'n duif hebben onderzocht die ziek is, dan mogen ze medicijnen voorschrijven.................Zo hoort het maar....................

In het Spoor der Kampioenen no 40 was paratyfus een 'hot item" meer dan de helft van de duiven zou besmet of drager zijn, kuren, preventief behandelen, vaccineren met levende of dode entstof eenmaal of tweemaal per jaar van alles wordt er geadviseerd maar zelfs de dierenartsen zijn het niet met elkaar eens.
Wanneer we zo doorgaan kan dit wel eens de eerste antibiotica resistente bacterie worden, hij reageert nu al niet meer op vele medicijnen.
Voorkomen is beter dan genezen en duiven die niets mankeren afblijven. Goede, sterke duiven die dicht bij de natuur blijven en die ook nog 'hard' en 'kop' vliegen, wil ik op mijn hok maar wie niet?
Dat je de duiven 'n natuurlijk zetje moet geven is normaal, het zijn per slot van rekening atleten waar we veel van vragen en de weerstand soms broos is. Duiven die hoog in de weerstand staan, zijn lang niet zo vatbaar en behoeven geen preventieve kuren maar iedereen moet vooral doen waar hij zich zelf goed bij voelt of de duiven dit ook zo ervaren is en blijft de de vraag.

Deze week 'n gesprek gehad met 'n oud tippler speler, het blijft heel bijzonder dat zij in staat zijn die duifjes 20 uur in de lucht te houden! Heel andere duifjes en snelheid is niet van belang bij het uren lang vliegen en natuurlijk is bijna niets te vergelijken met onze postduiven, ik was gewoon nieuwsgierig naar de voeding en voorbereiding.

Ook opmerkelijk op PIPA is 'n verkoop van Arie Dijkstra en daar staan 2 roodkras duiven tussen, de één komt uit 2 blauwe duiven en de ander uit 'n blauwe en 'n kras.
Bij de duiven zit 'n DNA certificaat dus het moet kloppen maar het blijft 'n vreemd gezicht.
Ik besprak het met 'n duivenvriend die ook veel rode duiven op zijn hok heeft gehad en vertelde dat het normaal niet mogelijk is of het moeten van die miskleuren zijn. Meulemans had ook zo'n lijn waar hij zo'n chocolade kleur uit kweekte.
Ik heb Arie gewoon gemaild en nog geen 10 minuutjes later kreeg ik al keurig antwoord


Hallo Jos, 
Het is een rood recessieve kleur die al jaren door mijn stam duiven zit. Mijn vader en ik hebben een koppel gehad waar de doffer van 1973 was en de duivin van 1980. Dit waren twee krassen en hieruit zijn wel 20 rood recessieve jonge gekweekt. Dit koppel zit overal door mijn stam heen. Bijvoorbeeld De Big Boom heeft dit recessieve gen meegekregen van zijn moeder en die heeft hij dan op zijn beurt weer doorgegeven aan zijn kinderen. Je krijgt alleen maar jongen met deze rode kleur als zowel de doffer als de duivin van een koppel dit recessieve gen heeft meegekregen van één van de ouders. Aangezien heel veel duiven op mijn hok familie van elkaar zijn, gebeurt het regelmatig dat ik rode duiven kweek.
Groeten, 
Arie Dijkstra
 

Volgende week ga ik serieus werk maken van het samenstellen van de kweekduiven, samen met Steef en broer Peter gaan we ze stuk voor stuk bekijken en bezien welke het best op elkaar passen.
Ik vind dit zelf één van de leukste bezigheden. Velen vinden het de grootste onzin en laten de duiven vrije keus, anderen zeggen en zetten alleen de aller beste tegen elkaar, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen maar dan kom je vaak toch niet verder dan 2 koppeltjes? Wie heeft er meer dan 4 bewezen supers op zijn hok?
Neen, wij geloven in 'n bepaald type duif, Steef liep deze week even door de vliegduiven van Peter en haalde er 2 duiven tussen uit 'deze komen niet uit het kweekhok'  klopt! het waren 2  'vreemde' duiven.
We zullen er best klus aan hebben want er zitten zeker 8 nieuwelingen in de groep, deze duiven benaderen wel het 'type' duif wat wij graag zien maar het blijft puzzelen, bouw, ogen, vleugels, spieren.

P.V. Uitgeest hield vrijdagavond 'n informatieve avond in samen werking met de Pigeon Academy, een mens is nooit te oud om te leren en wie weet hoor ik nog wat 'nieuwtjes' dus toog ik naar Uitgeest.
Het duurde enige tijd maar uiteindelijk liep het clubgebouw aardig vol met belangstellende liefhebbers en kon Mario met het 1e gedeelte van zijn verhaal beginnen na zo'n 90 minuten was er een break waarin met verve door Dirk de Bruijn een 15 tal bonnen aan de man werden gebracht, hierna volgde het 2e gedeelte en even rond 23.00 uur kon de stekker uit de power point presentatie getrokken worden.
Laat ik beginnen te vertellen dat ik het fantastisch vind dat Uitgeest dit organiseert en er mankeert zo'n avond je aan niets, heerlijke hapjes gingen diverse keren rond en de sfeer was prima. Ook heb ik diepe bewondering voor Mario die het land intrekt om te vertellen hoe zij hun duiven begeleiden en tot prestaties komen, voor de handel doet hij het vast niet want heel misschien is er een enkeling die wat producten aanschaft.
Heel eerlijk, heb ik geen nieuwe dingen gehoord maar zijn er wel de nodige handelingen waar ik mij absoluut niet in kan vinden maar dat heeft ook zijn charme.
In de zaal zaten veel 'kort werk' en programma spelers maar...... het systeem is uitgedocterd voor de dagfond specialisten die de Vitesse en midfond vluchten als training beschouwen. De duiven met dit systeem moeten ontzettend lang trainen en de begeleiding, hoeveelheid en samenstelling van het voer is hier op afgestemd. Wanneer je daar niet de juiste balans in vindt durf ik keihard te zeggen gaat het niet lukken.
De duif zelf bleef helaas geheel onderbelicht en daar begint het toch echt mee.
Om even na 23.00 uur als een speer naar huis maar in Uitgeest zijn ze vast nog lang blijven nazitten, het was leuk, gezellig en leerzaam en goed georganiseerd, ...........bedankt!  
 

zondag 16 november 2014

horen en zien

Horen en zien,

Ik spreek regelmatig duivenhouders; ga op bezoek, lees veel op internet en dan hoor en zie je vaak opmerkelijke zaken.

Duivinnenspel
Zo was ik kortgeleden op bezoek bij 'n echte duivinnen speler, de doffers zitten met zijn tienen in 'n bescheiden hokje op schabbetjes want meer heeft hij er niet nodig. (met de mannen wordt dus niet gevlogen)
Het hok van de duivinnen is schat ik 2 bij 2 meter en aan de kant hangen 12 hokjes van misschien 40 bij 40 cm., zeg maar hele kleine broedhokjes waar net een broedschotel inpast, deze kan je dicht zetten met 'n rekje maar ook halverwege zodat er 'n kleine zitruimte ontstaat. Aan de kant hangen nog de nodige zitjes want in dit hok wordt gestart met soms wel zo'n 24 duivinnen. Deze duivinnen worden niet gekoppeld maar zijn toch gek op de doffers en de baas! Wanneer de oefenvluchten beginnen zitten er 10 doffers in het hok te wachten op dus soms meer dan 20 duivinnen. De één vindt 'n doffer, de ander niet maar dat maakt voor deze duivinnen weinig uit, sommige vliegen alleen maar voor hun territorium.
Lopen deze duivinnen niet met elkaar aan? Neen en mochten er wezen die elkaar toch leuk vinden wordt zo'n duivin in zo'n hokje opgesloten. Ja op het einde van het seizoen worden ze wel wat weelderig maar dan praat ik niet meer met ze, was de uitleg!
De selectie is snoeihard, die niet prijsvliegen inpakken en wegwezen.
Je hebt weleens 'n vlucht dat je er bijna helemaal naast zit maar het voordeel van alleen maar met de duivinnen spelen is vele malen groter t.o.v. het totaal weduwschap.
.
Tijdgebrek, het kan dus heel simpel, met die doffers hoef je niets te doen, alle aandacht kan en gaat uit naar de duivinnen.
Eerlijk gezegd kijk ik niet echt op van het systeem, zelf heb ik ook elk jaar wel wat duivinnen die ik niet koppel en als non speel en die komen ook! Dus waarom koppelen, op eieren laten komen of jongen groot brengen?  Stof tot nadenken!

Verduisteren/pennen trekken
Het verduisteren van de oude duiven is ook zo'n onderwerp. Allereerst waarom doen we dit? Vitesse en Midfond spelers hebben er geen voordeel van, integendeel. Licht is nodig om de forme op te wekken.
Dagfond spelers passen het verduisteren wel toe omdat zij naar hun vluchten toe willen werken en willen pieken. Daarnaast en niet onbelangrijk moet de pennen rui vertraagd worden, waar men vroeger zei; bij de rui van de 4e pen wordt het al minder, willen we nu het liefst dat ze op Argenton (de laatste vlucht) de 2e, hooguit misschien de 3e pen hebben laten vallen.
Diverse liefhebbers hebben uit getest dat wanneer je in maart de eerste 2 pennen tegelijk trekt, deze medio april weer ingegroeid  zijn en de 3e pen pas in augustus valt! Bijzonder maar dit verhaal wordt al van diverse kanten bevestigd!

Grit/roodsteen
Ook gelezen en gehoord. Er zijn liefhebbers die de droge mestmethode, veelal voor de jonge duiven hanteren. Op de vloer strooien ze veelal zand/dekkorrels of maiskolven. Zij mengen er 'n baal grit/roodsteen doorheen.
Waarom? Geen idee, nou ja, het is mij wel opgevallen dat op veel hokken waar 'hard' wordt gespeeld altijd grit/roodsteen in de broedhokken ligt, altijd wel ergens 'n handje extra en vaak zie je aan de stront dat deze duiven gewend zijn er veel van te eten.
Bij mijn duiven wil ik in het begin van de week "rode" stront zien en er gaan per jaar heel veel balen grit/roodsteen doorheen.

Gist,
Over voer en supplementen schrijf ik weinig omdat ik daar zo mijn eigen invulling aan geef maar goed over één product wil ik wel wat vertellen omdat er momenteel toch wel het nodige over geschreven wordt. Er zijn hele volksstammen die nog steeds biergist uit 'n beker of emmertje geven, zonde van het geld.
Gewoon naar de 'warme' bakker gaan en verse gist halen. Keurig verpakt in kleine porties. Een papje maken, vervolgens over het voer gieten, laten drogen en na 'n paar uurtjes het voer met 'n lepel of hand los maken. Veel beter dan biergist.


OP EIGEN HOK
Gaat alles zijn gangetje, de duiven gaan nog steeds 3 tot 4 keer per week los. De oude duiven en jonge duiven zitten ook nog lekker bij elkaar en slechts sporadisch vind ik 'n eitje. Goed eten, regelmatig los en tot wel 3x per week een bad en hopelijk houden we dat nog 'n week of 8 vol.
De kweekduiven zitten gescheiden, de meeste zijn klaar met de rui, slechts een enkeling staat op 'n oude pen maar ze zijn zo glad als palingen en glimmen je te gemoed. De komende weken krijgen ze wat 'armer' voer zodat ze mooi op gewicht komen en dan maar kijken wanneer ik ze in december zal koppelen.
De duiven moeten er klaar voor zijn, het weer moet meezitten en ik moet er zelf ook zin in hebben want je moet er wel weer gelijk veel tijd in stoppen.

Vorige week schreef 'n columnist over een bonnenverkoop, het kwam er gewoon op neer dat op 'n paar uitzonderingen na, het plat gezegd geen donder opbrengt en sommige bonnen wel erg ondergewaardeerd blijven. Dit zie je trouwens bij alle bonnenverkopen.
Voor het doel waar de bonnen voor geschonken zijn is dit ontzettend jammer maar voor diegene die 'n bonnetje op de kop tikt vaak een mooie, goedkope manier om wellicht wat 'goeds' op het hok te krijgen. Ik zou zeggen struin het internet af en sla je slag, dit zelfde geldt voor de verkopen van de zomerjongen, deze brengen op het moment ook weinig op het lijkt wel Sinterklaas.

Vorig Blog

Drukte ik het programma van Afdeling 5 af en ik was niet de enige. Ook elders in het land waren er genoeg mensen enthousiast en daar waren heel wat jonge duiven specialisten bij. Ik leg het voorstel van onze afdeling er nog eens naast.........er staan trouwens maar 5 dagfond vluchten op, zie ik wat over het hoofd of heb ik wat gemist?  Hopelijk is het een dwaling (afdeling 5 vliegt 2 augustus Ruffec en wij sluiten dan gewoonlijk met Argenton af!)
*****************************************************************************

Voorstel Sport1 – Vliegseizoen (voorlopig ook voor 2015) 
Bestuur stelt voor het seizoen de tweede zaterdag van april te laten beginnen. Buiten de genoemde periodes is een afdeling vrij vluchten van een bepaalde categorie te organiseren.  

Vliegschema  genoemde data gelden voor 2014  

Datum
Week
Vitesse
Midfond
Jong-oud
Eendaagse
Fond
Marathon-
vluchten
12-apr
15
Start officiële vliegseizoen
 
 
 
          V1
 
 
 
19-apr
16
V2
 
 
 
 
26-apr
17
V3
 
 
 
 
03-mei
18
V4
 
 
 
 
10-mei
19
 
Start Midfond
 
 
 
 
M1
 
 
 
17-mei
20
 
M2
 
 
 
24-mei
21
V5
 
 
Start Eendaagse Fond
 
E1
31-mei
22
 
M3
 
 
 
07-juni
23
V6
 
 
E2
 
14-juni
24
 
M4
 
 
St.Vincent
21-juni
25
V7
 
 
E3
Marathonvlucht - 850
28-juni
26
 
M5
 
 
 
05-juli
27
V8
 
 
E4
Dax/Cahors
Einde vitesse
Chateauroux
12-juli
28
 
M6
 
 
Marathonvlucht - 850
19-juli
29
 
M7
 
E5
 
Einde Midfond
Einde Eendaagse Fond
26-juli
30
Oud  - 100
 
Start Jonge duiven
 
Tarbes/ Montauban
J1 – 100
02-aug
31
Oud  - 150
 
J2 – 150
 
M6
Einde marathon-
vluchten
09-aug
32
Oud – 200
 
J3- 200
 
 
16-aug
33
Oud – 150
 
J4 – 150
 
 
23-aug
34
Oud – 200
 
J5 – 200
 
 
30-aug
35
Oud/Jong – 150
 
J6 - 250
 
 
06-sep
36
Oud/Jong - 200
 
J7 – 350
 
 
13-sep
37
Oud/Jong - 200
 
J8 - 450
Nat. Jonge duivenvlucht
 
 
Einde Jonge duiven


Vorig blog
Vorige week liet ik 2 foto's zien van wat nieuwe aanwinsten maar afgelopen zomer kwam er nog 'n prachtig duivinnetje naar Heemskerk, deze keer van Nico de Jong.
Dit duivinnetje komt uit zijn bekende "Summer Son", deze doffer is de vader van zijn "Blue Wonder" of te wel zijn 715.  Het duivinnetje staat mij ook zeer aan en gaan we ook uittesten in ons kweekhok.
Zo krijgt het kweekhok, nieuw jonge impulsen en blijven we verder bouwen/werken aan de moderne Dagfond duif.