beknopt jaarverslag


Met dank aan Gerard Dekker!
Beknopt verslag Afdeling 6 vergadering van 9 maart

Opening mooi op tijd, maar met teveel mensen in te kleine zaal. Veel irritatie vanwege slechte geluidsinstallatie en onderling praten.

1.       Opening vz.

2.       Appel afgevaardigden van de 1092 leden, 932 vertegenwoordigd.

3.       Mededelingen en voorstellen bestuur.

·         3.1 Uitleg nacalculatie                                                          aangenomen

·         3.2 Lossingswijze voor 3 jaar vastleggen                           aangenomen

·         3.2 Noord/zuidgrens en geen totaaluitslag                       voorstel ingetrokken

·         3.4 Vervoersschema                                                               aangenomen

Kamp.schappen+huldiging                                                                                   25/35 weg

OA: 2 v.d. 2e 3

A: 1e uit de klok

 

·         3.6 Vliegprogramma: omwisselen laatste 2 mf vluchten                              aangenomen

                                         Kringpunten zelfde als afd.punten

 

Voorstellen verenigingen:

·         4.1 Heemskerk                                                                                         niet aangenomen

·         4.2 Wieringer expresse 3 jaar                                                                aangenomen

       La Souterrrainne vervangen door Gien                                          aangenomen

       Spreektijd 2 minuten                                                                          aangenomen

·         4.3 Gouden wieken, betreft inkorven uitslaan in eigen club            niet aangenomen

·         4.4 Uitgeest, aftrekvlucht                                                                         niet aangenomen

·         4.5 Meteoor africhting Amsterdam                                                       wordt vervolgd

                        Aanleveren boxen                                                               ongewijzigd

·         4.6 Postduif Halfweg  dispensatie                                                           krijgen geen dispensatie

·         4.7 Postduif W.veer 1. Melden/niet melden geen prijs                         aangenomen

                                     2. DF, punten uit totaaluitslag                             niet aangenomen

                                     3. DF overstaan tot maandag                              aangenomen

4. bodembedekking                                              Afd. 6 staat niet toe indien     vervoer in cont. Afd. 5 wel toegestaan.

                                                                                       Naar wo. Inkorving wordt gekeken.

·         4.8 Z.N. w.veer                        1. Omwisselen DF                                                  aangenomen

·                                              2. Melun/Fontenay                                                 men is in overleg met Afd. 5

wordt misschien vervolgd

·         4.9 Stormvogels         afschaffen gecomb. Kmp. Schap                   aangenomen.

 

 

·         5. jaarverslag + begroting                                                                          Goed gekeurd

·         6. Notulen                                                         niet goed gekeurd worden opnieuw voorgelegd.

·         7. Mogelijkheden opgeven NIC                                                                              komt mail over

·         8. Bespreking NPO agenda                                                                       Ze gaan hun best doen

·         9. Rondvraag                                                   lossingsberichten voortaan via website afdeling

 Huldiginge a.k seizoen nog via kring, daarna afdeling

Woe inkorvingen gaan kijken of dit op Do kan eventueel weer met eigen vervoer.

 

Om 0.00 uur sloot vz de zeer rommelige in een te kleine ruimte gehouden, bijna onverstaanbare vergadering. 

Gerard

 

 

Reacties