actuele lossingsberichten en lossingsprotocol

Behoefte aan betere communicatie lossingsberichten.

We weten nog wel dat we naar de radio moesten luisterden voor de duivenlossingen, vervolgens deed teletekst zijn intrede, tegenwoordig via S.B.S en op de regionale t.v. zenders, ( deze met de gelegenheid tot ietsje meer nieuws dan alleen ‘los en tijdstip’). Echter iedereen heeft tegenwoordig een computer, laptop, ipad of ander tablet in huis en de laatste tijd is ook internet op je smart Phone bijna gemeengoed.

Wij duivenmelkers hebben bijna  allemaal de behoefte snel, duidelijk en transparant, het nieuws tot ons te krijgen. Heel veel liefhebbers zitten in de vroege ochtend al achter hun laptop om op buienradar te kijken of zoeken op ander sites naar nieuws en proberen zo een beeld te vormen wanneer de duiven los kunnen en proberen tevens informatie te vergaren over de snelheden die gehaald kunnen worden. Er is niets zo frustrerend, dan de hele ochtend op berichtgeving te moeten wachten en niet te weten of te begrijpen waarom de duiven niet los zijn. Dit alles heeft mij doen besluiten een mailtje naar de Afdeling ( Cees de Wildt) te sturen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuw lossing menu op de website van Afdeling 6.

Op dit nieuwe lossingmenu zal ik de liefhebbers op de hoogte houden op welk tijdstip de duiven gelost worden maar ook hoe de omstandigheden zijn en waarom er soms misschien gewacht of uitgesteld moet worden. We gaan dus proberen U op een snelle heldere wijze te informeren. http://www.duivensport-nh.nl/site/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=89

Onderstaand het protocol van de lossingscommissieProtocol lossingscommissie Afdeling 6

Doelstellingen

Binnen de voorziene mogelijkheden streven naar:

-          Een acceptabel verloop van de vlucht en het voorkomen van verliezen

-          Een optimale inzet voor het inwinnen van veelzijdige lossinginformatie

-          Een slagvaardige besluitvorming (snel duidelijkheid, heldere informatie via Blog)

-           Zo vaak als mogelijk lossen, waarvoor is ingekorfd, het terugrijden met de duiven is een uitzondering.

-          Lossen, indien de omstandigheden het toelaten. De voorkeur is zo veilig mogelijk. Echter de informatie over 2011 van de heer Zwanenburg over te vroeg lossen en de daar door langere concoursduur zal meegenomen worden in onze besluitvorming.-          Werkwijze.

Er wordt vroegtijdig veelzijdige informatie ingewonnen waarbij de lossing en weeradviezen, de weerinformatie en de beelden over het weer op de vluchtlijn via internet zullen worden verzameld. Ook zal, indien daar aanleiding voor is, weer, los en vertrekinformatie van andere afdelingen en derden worden ingewonnen.

In combinatie met het bovenstaande en de lokale omstandigheden op de losplaats, zal in overleg met de hoofdconvoyeur en de ervaringen van de commissie zelf, zorgvuldige afwegingen en besluiten worden genomen. Tot lossing wordt overgegaan indien tenminste 2 van de 3 commissieleden tot dit besluit zijn gekomen.

Met het IWB wordt vroegtijdig contact gezocht over het losvoornemen en de afstemming van dit tijdstip met andere afdelingen

Voor 2012 bestaat de lossingcommissie uit de heren A. van Dam, C. Limmen en J. Nijman. los van de bovenstaande doelstellingen zal in 2012 op de eerste 3 oude duiven vluchten, gezien de vele onervaren jaarlingen, geen enkel risico genomen worden bij het lossen ook wanneer er slechts sprake is van lichte inversie, in samenhang met wind uit het oosten. Bij de jonge duiven zullen wij hier ook nauwlettend op toe zien, het spreekt voor zich dat het de verantwoordelijkheid van de liefhebber is, zijn duiven goed voor te bereiden en het aan te bevelen is het oefenprogramma af te werken.

*voor dit protocol is het N.P.O regelement vervoer en transport geraadpleegd, alsmede kennisgenomen van de adviezen van het WOWD (wetenschappelijke onderzoeken welzijn dieren) en het I.W.B. Ook is kennis genomen van de concept nota ’optimalisering wedstrijdsport voor postduiven’ ( Heer Steven van Breemen)
Reacties