Zoals afgesproken zal ik verslag doen over mijn ervaringen als lossingsverantwoordelijke. Vandaag een bijeenkomst gehad in Wijchen, niet direct naast de deur maar met 'n 90 minuten was ik op de plaats van bestemminig. Voor mij was dit allemaal nieuw en in mijn verslag kan men lezen wat er besproken is en belangrijker wat de nieuwe aandachtspunten zijn.
Verslag bijeenkomst van convoyeurs en lossingsverantwoordelijken. Zaterdag 25022012

Na een langdurige inleiding, volgt een terugblik/ evaluatie 2011 van de volgende onderwerpen;

I.W.B. Arie van Dam

Lossingplaatsen en vervoer. Rinus Laban.

Beleidsplan 2012. Vz N.P.O

Discussie.

Allereerst steekt Arie van Dam van wal.

I.W.B

Evaluatie meerdaagse fondvluchten. De 8 vluchten waren stuk voor stuk puzzels om te lossen door de weeromstandigheden. Conclusie over alle vluchten slechts 7 % verliezen. Dus achteraf tevredenheid.

Evaluatie jonge duiven, Het seizoen verliep wederom niet gladjes. Arie memoreerde dat het ‘vroeger’ ook wel slechte jaren gaf, echter tegenwoordig hebben we betere auto’s, beter inzicht in het weer en toch….wel geeft hij iedereen mee dat van de africhtingsvluchten heel slecht gebruik wordt gemaakt! We een overbelast programma hebben, oude en jonge duivenvlucht tegelijk en dat er dan keuzes gemaakt moeten worden en dat het wel eens anders loopt dan dat we graag zouden willen. Tegenwoordig de ophaalroutes lang zijn en er vaak ‘laat’ gereden gaat worden en de wagens te laat arriveren op de lossingsplaats. Eigenlijk zouden de wagens minimaal 2 uur stil moeten staan alvorens te lossen. (regelement  geeft 1 uur aan). Het W.O.W.D zal ook met aanbevelingen komen.

Herwaardering inversie. De een is doodsbenauwd, de ander geeft er niets om. Echter…..oude duiven geven weinig om oppervlakkige inversie, maar de inversie die echo en ‘valse’ echo geeft is zeer schadelijk voor de oude en zeker voor de jonge duiven. Hoge inversie stelde weinig voor, dacht men tot voor kort maar nu blijkt dit wel degelijk een probleem te zijn. Deze inversie zal dus zeker ook in 2012 meegenomen worden in de risico tabellen.

Actieve zon, de uitbarstingen zouden in een opgaande lijn zijn, maar eigenlijk was het vrij rustig dit jaar. De meningen blijven verdeeld, echter de laatste vlucht van het jaar was er een waarschuwing K7, radiostraling van de zon. Deze heeft zeker in de vroege ochtend parten gespeeld. We zullen hier in de toekomst rekening mee houden.

De risicotabellen zullen niet meer getoond worden, ( de plussen en minnen op S.B.S teletekst.) Deze geven vaak niet het juiste beeld en zullen vervangen worden door een pagina tekst. Tot zo ver de bijdrage van Arie van Dam.

Lossingplaatsen en vervoer,

De heet Laban licht de invloed van het vluchtprogramma toe, op het vervoer.  Tevens dat er meer gekeken moeten worden naar de voorzieningen op de lossingsplaatsen. Hiervoor is een database maar er wordt te weinig gebruik van gemaakt. De database is nog niet compleet er volgt een oproep hier aan te werken, zeker omdat vanaf 2013 deze gebruikt moet gaan worden om de lossingsvergunningen aan te vragen. Opmerking, Afdeling 6 heeft als een van de weinige zijn losssingsvergunningen al aangevraagd. Oproep om het wagenpark te inventariseren, deze zal gebruikt worden in het overleg met het ministerie e.e.a. vanwege nieuwe wetgeving m.i.v. 2013.

Vervolgens een opsomming van niet of weinig gebruikte bestaande lossingplaatsen. Tevens worden de gebruikers van ‘Strombeek’ geattendeerd op een nieuwe werkwijze. Uiteraard hebben wij de telefoonnummers van de bewaking genoteerd zodat ze de slagboom van de parkeerplaats voor onze Afdeling kunnen openen. Pommeroeul gaat als lossingplaats vervallen! Hornu of Quievrain zijn de alternatieven. Hornu is wel klein, terwijl Quievrain al toestemming heeft gegeven. Hierna volgt een lijst eventuele nieuwe plaatsen, Dendermonde, en een plaatsje naast Nijvel en een eventueel alternatief voor Nateuil. Oproep vooral op te letten de lossingsplaatsen schoon achter te laten. Al met al veel nuttige informatie waar iedereen mee aan de slag kan gaan.

Centrale verkeersleiding, deze is opgericht om kruislossingen te voorkomen/vermijden. We hebben 3 vlieg gebieden;

West 1 5 6 12

Midden 2 7 11

Oost 3 4 8 9 en 10

Werkwijze, lossingsverantwoordelijken heeft contact met de convoyeurs. Daarna met C.V.L. krijgt toestemming met tijdstip en geeft dit door aan de convoyeurs. Vervolgens aan teletekst. De westlijn krijgt toestemming bij sterke oosten wind te verschuiven naar de middenlijn. Dan zal er nog meer aandacht moeten wezen voor kruislossingen.

Persoonlijke opmerking, de C.V.L krijgt een aardige kluif, het zou handiger geweest zijn als de Afdelingen allemaal eerst in hun eigen gebied zouden lossen. Dit systeem gaat tijd ‘vreten’ en de mannen van Afdeling 5 lieten nu al blijken dat zij er niets in zien om te moeten overleggen.

In de discussie vroegen Afdeling 10 en 9 nadrukkelijk om Zimoa erbij te betrekken. De gegevens van Zimoa blijken beter te zijn dan Meteo consult. De N.P.O. geeft aan er geen gebruik van te willen maken en geeft aan dat de Afdelingen vrij zijn dat zelf te doen. Persoonlijk vind ik  het standpunt onbegrijpelijk en zal bij de Afdeling  er op aandringen voor ons een contract bij Zimoa af te sluiten.

Voor onze Afdeling waren aanwezig de heren A. van Dam, C. Limmen, A Sturing, hr. May en J. Nijman.

Reacties