druk weekje


Week 9 #nieuwsvanachterdeduinen#

Afgelopen week werden we geconfronteerd met een diversiteit van het weer, zo zat je ’n dagje in het zonnetje en zo moest je een dikke winter of regen jas aan om je te beschermen tegen de natte sneeuw of stond je de ramen van je auto te krabben.  Het heeft mij niet belet de duiven bijna alle dagen toch even los te laten, meestal zo rond 10.30 uur om ze dan met een klein uurtje weer binnen te halen.
Afgelopen donderdag zijn de meeste duivinnen terug geplaatst in het weduwenverblijf, slechts een 3 tal mogen nog even langer bij hun jongen blijven. De duivinnen worden een 2 tal dagen heel schraal gehouden, zodat ze zo snel mogelijk weer op vlieggewicht komen om vanaf komende maandag te kunnen beginnen met de trainingen. Gelijktijdig ben ik begonnen de duivinnen een  MMS. kuur te verstrekken en wel 10 dagen lang. De duiven worden helemaal gezuiverd en het immuunsysteem wordt geprikkeld. Deze MMS kuur is een wezenlijk onderdeel van mijn natuurmethode/aanpak.
De doffers, 21 man sterk, hebben de taak de jongen groot te brengen en staan dus eigenlijk ook al op verkapt weduwschap, zo rond de 10e maart zullen alle jongen af gespeend zijn en gaat het spel echt op de wagen. De duiven gaan nu slechts één keer op ’n dag los en wel wanneer het mij uitkomt maar ook de omstandigheden moeten  enigszins redelijk zijn, de touwtjes worden later wel weer strakker aangetrokken want de vitesse vluchten worden toch louter gebruikt om in te vliegen. Uiteraard doe ik wel mijn best want het is niet de bedoeling om voor spek en bonen mee te doen maar het accent ligt toch op de vluchten later in het seizoen.

Maandagmiddag werd ik gebeld door de eigenaar ( Peter Schoorl) van een transport bedrijf, die al 32 jaar onze duiven vervoerd. Zijn bedrijf was telefonisch (29/2) medegedeeld dat het ‘einde verhaal’ was en dat zij geen duiven meer zullen transporteren.  Waarom word ik gebeld? Ik ben nu zo’n 4 jaar één van de drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de lossingen en dan heb je elkaar in het seizoen, elke week wel even aan de ‘lijn’.  Het gaat slecht met de duivensport, leden en duiven aantallen lopen al jaren schrikbarend terug en het moge duidelijk zijn dat je actie moet ondernemen, gesprekken moet aangaan en plannen moet ontvouwen maar voor deze transporteur kwam het als een donderslag  bij helder hemel.  Slechts 4 weken voor aanvang van het seizoen, de mannen waren al in voorbereiding voor het naderde seizoen…….

Vrijdagavond vergadering en bovenstaande zal zeker ter sprake komen en krijgen we wellicht uitleg.

De vergadering, ik heb een hekel aan bijna alles wat te laat is en komt, zeker bij mijn duiven. Wanneer een vergadering 15 minuten te laat begint komt mijn voorgevoel meestal wel uit en zo ook nu, het werd een stroperige, onzekere vergadering waar het nodige gecorrigeerd moest worden in de verslagen/notulen en het voorstel kampioenschappen gewoon weer werd ingetrokken, kortom het verdiende absoluut de schoonheidsprijs niet. Wat waren in mijn ogen de belangrijkste punten. Jaar en financieel verslag werden goed gekeurd,  ook de negatieve begroting voor 2016!, Mijn club uit Heemskerk was de enige die de rode kaart trok. (De financiële controle commissie benadrukte nog eens dat van malversaties in het verleden niets is gebleken) Alle voorstellen t.a.v. de kampioenschappen van 2016 zijn van tafel en er veranderd dus NIETS.  (De hoeveelheden duiven, puntentellingen, kampioenschappen zijn voor 2016 gelijk aan die 2015!)  We krijgen een nieuwe vervoerder erbij maar over het hoe, wie en wat bleef het schimmig en onduidelijk, het is blijkbaar zo vlak voor het seizoen nog niet helemaal geregeld. Uiteraard werd er ook gevraagd hoe zit het met de deuren van de trailers en ik begrijp dat er één wagen operationeel is. Inhoudelijk ga ik niet op de negatieve begroting in maar ik hoop dat ze in de onderhandelingen genoeg ruimte vinden en ook alle aandacht gaan schenken aan een efficiëntie slag want het moet van 2 kanten komen om weer blauwe cijfers te kunnen schrijven.  Als laatste kritische noot, geef ons  in de toekomst a.u.b. een schriftelijke verslag van de vergaderingen van de N.P.O.  De meeste in de zaal kunnen het echt niet verstaan en volgen.

Zaterdag, ben ik samen met broer Peter naar de beurs geweest, vroeg vertrokken zodat we tijd genoeg  zouden hebben voor de ‘babbeltjes’ met bekenden en vrienden maar ook om diverse stands te bezoeken. Los daarvan vinden we het altijd prachtig om even te kijken bij de te koop staande jonge duiven. Ondanks de jeugdige leeftijd wil ik ze even vasthouden en bekijken, die schrandere, helder uit hun ogen kijkende duifjes vallen altijd als eerste op……Leuk om te vermelden dat ik even langs ging bij Johan van Ackooy,  om 11.30 uur alles al verkocht.

Het was ontzettend druk en je kon spreekwoordelijk over de hoofden lopen, heel veel vrienden en bekenden tegen gekomen en gesproken, prima beurs voor de organisatie en standhouders en voor ons duivenliefhebbers een heerlijk dagje uit. Uiteindelijk terug gekomen met nog wat zitplankjes en nog één extra opleermand en voor de rest hebben de ogen de kost gegeven.

In Heemskerk staan de duivinnen dus vanaf donderdag al op weduwschap, de doffers mogen nog een paar dagen jongen voeren maar dat zullen er alle dagen wat minder worden want diegene die klaar/oud genoeg zijn verhuizen naar het jonge duivenhok waar de eerste (van de kwekers) al  een paar dagen  vertoeven.  Voorlopig daar volle bak kweekvoer en wanneer de eerste in de loketkast gaan zitten gaat de klep pas open en geloof me, die van mij zijn al jaren enorm traag om buiten te komen en zijn ze eenmaal buiten lopen ze dagen op het gazon.  Voorlopig dus nog weinig werk aan. 

Wat is MMS? Ik gebruik dit al 3 jaar, na en vlak voor het seizoen.

Bij het gebruik van MMS wordt er chloordioxide geproduceerd en naar de rode bloedcellen gedistribueerd. Chloordioxide is de meest effectieve en intelligente doder van pathogene organismen.

Chloordioxide en chloor zijn verschillende stoffen. Chloor (Cl) is een chemisch element. In een geïoniseerde vorm, maakt het deel uit van gewoon zout (natriumchloride) en andere bestanddelen en vormt een noodzakelijk onderdeel in de meeste levensvormen, inclusief die van de mens.
Het is een krachtige oxidant, het vormt de grootste, geïoniseerde oplossing in zeewater en vormt heel gemakkelijk verbindingen met bijna ieder ander element, inclusief natrium om zoutkristallen te vormen en met magnesium, voor de vorming van magnesium chloride. Chloordioxide is een chemische verbinding, bestaande uit één chloor ion en twéé zuurstof ionen.
Werking Chloordioxide
 
Oxidanten zijn chemische verbindingen die, via een chemische reactie, gemakkelijk elektronen kunnen opnemen van elektronen donoren. Ten opzichte van chloordioxide, zijn alle pathogene organismen elektronen donoren ! Dit is een cruciale feit.

Chloordioxide wordt ter plekke geproduceerd omdat het zeer explosief is en niet vervoerd kan worden. Het explosieve karakter van chloordioxide vormt echter de sleutel tot zijn effectiviteit als vernietiger van pathogenen !
Chloordioxide wordt ook in ziekenhuizen en drinkwatervoorzieningen gebruikt voor ontsmetting .
In tegenstelling tot chloor is chloordioxide niet kankerverwekkend. Chloordioxide is officieel goedgekeurd door het Instituut voor Milieu Bescherming, voor het veilig en effectief vernietigen van pathogene organismen en besmettelijke ziektes als Anthrax. U begrijpt nu wel, dat chloordioxide effectief is.

Bij sommige toepassingen wordt er een voor de mens zeer schadelijke hoge concentratie chloordioxide gebruikt, variërend tussen de 500 en 6000 Parts Per Million (deeltjes per miljoen).
Tijdens het MMS protocol wordt er circa 1 ppm geproduceerd. Het MMS gebruik voor het verwijderen van pathogene organismen is dus volkomen veilig .

MMS is Natriumchloriet, NaClO2. Als er citroenzuur, een activator, aan MMS wordt toegevoegd ontstaat er chloordioxide
Dit zwakke (citroen)zuur functioneert als een ontstekingsmechanisme, door de PH waarde (zuurgraad) van chloordioxide te verlagen, zonder deze tot ontploffing te brengen. De natuurlijke PH waarde van natriumchloriet is 13. De toevoeging van azijn, citroensap of citroenzuur vormt ongeveer 3 mg onstabiele, doch onschuldige chloordioxide.
De explosieve kracht van chloordioxide voorkomt, dat de schadelijke organismen een weerstand kunnen opbouwen. De schadelijke organismen worden direct vernietigd, wanneer ze in contact komen met chloordioxide. Dit terwijl gezonde cellen en goedaardige bacteriën ongemoeid worden gelaten. Normale hoeveelheden zuurstof als oxidant in de bloedbaan zijn niet in staat om alle pathogenen te vernietigen, maar door de aanwezigheid van chloordioxide wordt het een volkomen ander verhaal.  Zelfs één enkel Chloordioxide-atoom „explodeert“, wanneer het met een geschikt object samenkomt, bijvoorbeeld met een ziektekiem in het lichaam of iets anders, dat een hogere zuurgraad dan het menselijke lichaam heeft. Een explosie is niets anders dan een chemische reactie, waarbij energie vrijkomt.
Wanneer een Chloordioxide-ion op een ziektekiem stoot, neemt het vijf elektronen op, wat onmiddellijk tot een oxidatie, dus een explosie, leidt. Het schadelijke organisme, dat als een onvrijwillige elektronen donor fungeert, wordt door de elektronen overdracht aan chloordioxide, alsmede door de vrijkomende energie, direct onschadelijk gemaakt. De voormalige pathogeen verandert door het oxidatieproces van de chloorion, in een onschuldig zout.  
 
Wanneer een Chloordioxide-ion op een ziektekiem stoot, neemt het vijf elektronen op, wat onmiddellijk tot een oxidatie, dus een explosie, leidt. Het schadelijke organisme, dat als een onvrijwillige elektronen donor fungeert, wordt door de elektronen overdracht aan chloordioxide, alsmede door de vrijkomende energie, direct onschadelijk gemaakt. De voormalige pathogeen verandert door het oxidatieproces van de chloorion, in een onschuldig zout.
Het is dus de Chloordioxide-ion (de combinatie uit chloor en zuurstof), dat zo nuttig en honderd keer effectiever is dan zuurstof alleen. Chloordioxide levert elektronen, maar geen zuurstof. In principe is het Chloordioxide en niet de zuurstof het oxidatiemiddel.

Chloordioxide is door de”American Society of Analytical Chemists”(Amerikaanse Organisatie van Analytische Chemici) uitgeroepen tot de meest krachtige pathogenen bestrijder. Door het gehele lichaam, overal waar chloordioxide ionen via de rode bloedcellen worden getransporteerd en in aanraking komen met pathogenen, verliezen zij hun elektronen en houden op te bestaan. De met chloordioxide gewapende cellen ontploffen alleen bij aanraking met pathogenen, schadelijke bacteriën, virussen, giftige stoffen, zware metalen en parasieten.

Al deze schadelijke stoffen bezitten PH waarden, die buiten het lichamelijk spectrum van de normale gezondheid vallen. Al deze pathogenen zullen tevens een positieve ionische lading bezitten. Cellen gewapend met chloordioxide, zullen géén goedaardige bacteriën of gezonde cellen oxideren, aangezien zij een PH waarde bezitten van 7 of meer ( 7.5 ideale waarde) en een negatieve ionenlading hebben. Chloordioxide ionen oxideren (verdampen) alle zieke cellen, alles met een zurig karakter en met een positieve ionenlading.

Indien de chloordioxide ionen niet in aanraking komen met pathogenen of andere toxinen, zullen deze tot keukenzout vervallen en in een aantal gevallen hypochloor zuur, dat óók door het lichaam kan worden gebruikt.

 

Reacties