internet.............


De macht/kracht van internet!

Het blog van Ad Schaerlaeckens is misschien wel het meest bezochte en gelezen medium  voor en door duiven liefhebbers in Nederland. Zal hij ooit hebben kunnen bevroeden dat zijn artikelen voor ’n ommezwaai zouden hebben kunnen leiden? Het begint er zowaar op te lijken dat bestuurders en beleidsmannen binnen onze sport zich wat van zijn ‘pennenstreken’ beginnen aan te trekken. De Nationale jonge duivenvlucht is naar voren getrokken maar mede door zijn schrijverij begint men ook na te denken en komen ze met concrete oplossingen de duivensport weer wat ‘eerlijker’ te maken door inkorf beperkingen op te leggen.  Eerst zien en dan geloven maar het lijkt er echt op dat er ontwikkelingen gaande zijn en dat werd tijd! Wanneer straks één afdeling over de streep is volgen er vast meer.

In mijn eigen afdeling heeft men ook geluisterd, we begonnen met de oude  duiven te vroeg, met de jonge duiven te laat en met te weinig mogelijkheden tot africhten.  Te veel vluchten in totaliteit en men zag ook in dat je de liefhebbers binnen boord moet houden door ze  (bijna) alle weken wel ’n ‘korte’ vlucht  te moeten voor schotelen.  

Het nieuwste concept vliegprogramma voldoet grotendeels aan de verlangens van veel van de liefhebbers, dus omarmen zou ik zeggen.  Onze afdeling heeft al enige jaren geleden vast gelegd dat slechts de bovenste 25 oude duiven van de inkorfstaat tellen voor de punten. Alles staat nog steeds wel in één uitslaglijst, Ad Schaerlaeckens pleit voor 2 lijsten maar zullen ze daar weer niet commercieel misbruik van maken? Misschien moeten wij de boel wat opschalen naar misschien maximaal 40 oude duiven en 50 jonge duiven en de rest telt gewoon helemaal niet meer mee en gaat voor Jan met de korte achter naam mee. Je komt de ‘grote’ inkorvers toch al ruim tegemoet omdat ze hun ploeg nu en nog steeds elke week kunnen wijzigen/verfrissen.  In een later stadium kun je de touwtjes altijd nog aantrekken en het systeem verfijnen. Op club niveau is men altijd vrij maatregelen te nemen. In onze afdeling zijn er 'gelukkig' maar ’n paar rayons waar je regelmatig aantallen boven de 100 ziet en ik zag zelfs een club die volledig werd gedomineerd door één liefhebber en dat zijn in mijn ogen onwenselijke situaties,  dit zou je zelf niet eens moeten willen. Behoor je zelf bij de grote inkorvers zal je het vast anders zien en anders beargumenteren, ook goed maar laat de vergadering ( de leden) er maar over discussiëren en beslissen.

Zolang internet bijdraagt in de besluitvorming met argumentatie is het een verrijking.  De negatieve effecten weten we helaas ook goed genoeg.

Ik heb al geschreven over de evaluatie met de lossingscommissie  vorige week maandag en de vrijdag mocht ik aanschuiven bij de evaluatie met de convoyeurs en vervoerders. Zinvolle avonden om naar elkaar te luisteren en met de insteek het altijd zo goed mogelijk te willen doen, oplossingen aan te dragen en te vinden.  Ik heb er het volste vertrouwen in dat het komende seizoen weer gaat lukken. Inhoudelijk ga ik op ‘n aantal lopende zaken niet in want ik heb het volste vertrouwen dat het bestuur die zaken voortvarend zal oppakken. Ik heb wel wat algemene opmerkingen en aanmerkingen…..bijna ’n herhaling van de vorige jaren.

Inmiddels hebben we kennis genomen (via de mail) van alle verenigingsvoorstellen, sommige met ideeën en alternatieven voor het vliegprogramma, ook kan je lezen dat er wat verenigingen zich echt zorgen beginnen te maken dat ze te weinig leden onder de pannen hebben en de spreekwoordelijke ‘bui’ al zien hangen.  Alsmede de roep om de rayons anders in te delen, vraagstukken die zeker komend jaar goed onderzocht en bekeken moeten worden en er zal actie ondernomen moeten worden.  Het is een gevleugelde uitspraak in het bedrijfsleven dat je het dak moet repareren wanneer het droog is, maar in onze tak van sport hebben we al jaren ’n lekkend dak en dus natte voeten. 

Wanneer ik verneem hoe moeizaam voorgenomen fusies verlopen en opnieuw worden afgeblazen omdat men gewoon niet instaat is om vooruit  en over de horizon heen te kijken en er voor kiezen om maar aan te modderen. De leden beslissen maar het is toch te hopen dat de ‘heilige geest’ een keer neerdaalt om wat helder licht te laten schijnen.

In Heemskerk hebben we jaren geleden de fusie voorbereidt en dat ging ook niet zonder slag of stoot maar op basis van argumentatie wel doorgevoerd.  Nu een paar jaar later zien we alleen maar tevreden gezichten, zelfs van de grootste criticasters van toen,  gezelligheid, samenhorigheid en  die extra handjes om de werkzaamheden op te pakken vieren nu de boventoon. Natuurlijk is er ook wel eens wat wrevel maar de oplossingen zijn er ook. Heemskerk is ’n stevig duivenbolwerk die de komende jaren een regiofunctie kan vervullen en dat is waar de duivensport naar toe moet, willen we overleven.

Persoonlijk hoop ik dat men  op de vergadering duidelijk is over het jaar 2014 en inziet dat excuses op zijn plaats zijn richting Ron Bos. (het doodzwijgen en het er niet meer over hebben zou ik ondermaats vinden!)

Het financiële gat dat ongetwijfeld in 2015* is geslagen zullen we moeten accepteren en ze zullen met ’n goede begroting in het voorjaar voor 2016 moeten komen.  ( *je hoeft nu niet direct econoom te wezen om dit uit te rekenen, minder duiven, meer vaste kosten, mindere bezettingsgraad trailers en dan zit je al rap in het rood).  Het financieel verslag van 2014 moet je ook goed lezen!  2014 is positief afgesloten maar men heeft gemeend ’n reservering te moeten opnemen in de boeken van 30.000 euro. Deze reservering is om ’n eventuele aanslag van de fiscus mee te kunnen voldoen. Of deze aanslag komt en of deze reservering toereikend genoeg is?  De reservering lijkt mij aan de hoge kant en het is nog maar de vraag of de fiscus geïnteresseerd zal zijn in de duivensport? Het geld is nog niet weg maar verdient wel aandacht en bewaking.

Wie weet roepen we de teruggang in 2016 wel ’n halt toe en korven we komend seizoen een gelijkblijvende hoeveelheid duiven in en hopelijk zelfs wat meer want het programma biedt genoeg kansen.  Ik hoop het oprecht  dat we  weer volle trailers bij de eerste africhtingen van de jonge duiven hebben, het is nu of nooit en het kan voor ommekeer zorgen.

Nog iets over het vervoer/lossingen……

De trailers zijn nagekeken en de meeste staan al in de winterstalling. De werkgroep ‘deuren’ zal ’n advies uitbrengen en dat zal ongetwijfeld voorgelegd worden aan de vergadering. Er zijn mensen binnen onze sport die voor het eerst de binnenkant van de trailers zagen en verbaast waren over het commentaar dat je wel eens leest over het drinken geven. “die van mij hebben geen water gehad”, neen die van jouw hebben niet gedronken, dat werd wel duidelijk. Ventilatie, drinksysteem werken echt na behoren, de deuren worden momenteel onderzocht om die incidentele gevallen eruit te halen. De werkgroep zal met ’n gefundeerd advies komen.

Nu even de manden, de verantwoording van de clubs, dus van de leden. Daar schort nog weleens wat aan! Maak de bodems nu eens, de achterkanten mogen geen opening hebben en wanneer ze goed zijn dichtgemaakt kunnen de duiven dan wel bij de drinkbak over de gehele lengte? De schuiven aan de voorkant, gaan die makkelijk open, zit er ’n stop op? Ik heb weer genoeg gehoord van de convoyeurs wat hebben we ’n stelletje #### onder de clubs/ leden.  Zorg dat je spullen in orde zijn en blijven of ruim de niet functionerende manden op. 

Dit seizoen zijn ze begonnen met het toevoegen van ’n product door het drinkwater om besmettingen te voorkomen. In Duitsland al jaren tot volle tevredenheid in gebruik ( daar zijn ze de ontwikkelingen altijd voor) en hopelijk gaan we hier mee door!  Blijft over de besmettingen in de mand, door mest, schimmel en ‘zieke’ duiven. Maak die manden alle weken schoon, doe er 2 kartonnetjes in en spreek die prutsers aan, wanneer er weer ’n besmeurde mand terug komt om dat er kapot getrapte eieren in liggen. Je kunt echt wel zien en voelen wanneer ’n duivin ’n eitje moet leggen. (voor de duidelijkheid ik heb het niet over ’n incidenteel eitje) Wat je ook KUNT  ZIEN, wanneer ’n duif One Eye Cold of ’n pok heeft en die horen echt niet in de mand thuis.

Bij het wegrijden gutst er weleens wat water uit de drinkbakken en natuurlijk proberen ze dat te voorkomen maar meestal gebeurd het pas wanneer de duiven gelost zijn.  Die mand is nat en zal bij thuiskomst extra aandacht moeten krijgen, all in the game.  Over duiven die de mand niet uitgaan, heb ik al eens geschreven. Ze moeten er uit, alleen geblesseerde of dode duiven worden mee terug genomen en de eigenaar wordt hierover keurig verwittigd (bij thuiskomst van de trailers). Jonge duiven die op de 2e en 3e vlucht nog steeds niet vrijwillig de mand  uitgaan en op de nalijn zelfs de laatste vlucht nog niet, stemt tot nadenken.

Ben ik me nu te buiten gegaan aan commentaar?  Ben ik uit de school geklapt?  Wel nee, gewoon de vinger op de zere plek gelegd in de hoop dat zaken veranderen. Prettige vergaderingen de komende tijd.     

Reacties