Groeien als kool

De jonge duiven, bij de kweekduiven groeien als kool en zien er goed uit. Deze ronde wordt wel ’n bonte verzameling maar dat kan gebeuren als dat in de genen zit, voordeel ze zijn straks wel goed te herkennen. Het zal me trouwens niet verbazen als er binnenkort al weer eitjes in de pan leggen en dat is altijd weer ’n goed teken. De laatste 3 kweekkoppels die herkoppeld zijn, zitten inmiddels ook te broeden. Uit deze koppels wil ik nog wel de nazaten hebben dus hopelijk gaat het nu goed.

Bij de vliegduiven zit bijna alles op eieren en hebben zich geen noemenswaardig vechtpartijtjes voorgedaan. Ze kunnen komende week dus mooi geënt worden tegen paramixo, binnenkort een afspraak maken dan is dat ook maar gebeurd. Verder hebben de duiven hun nieuwe chipringen om gekregen en gaan we ze nu uittesten, kwestie van klok op training zetten en checken of ze allemaal geconstateerd worden. In onze ‘grote’ club moet je dat gelazer niet hebben dat ringen of klokken niet werken, dat vreet tijd en wekt alleen maar ergernis. Je ziet we V ons lijstje af, alleen ’n laatste gezondheidscontrole en trainingsvluchtjes  staan nog op het programma. Nu maar hopen dat de (weer) omstandigheden meezitten en zo kruipen we langzaam naar de start van het seizoen.

Woensdag was de Rayonvergadering. Na het welkom en een evaluatie van het oude seizoen  2011 volgde de goedkeuring  van het financieel verslag ( positief saldo 182.00 euro).

Verder zijn de volgende besluiten genomen ; Allereerst conformeren wij ons niet aan de puntentelling van de Afdeling. Het liefst bleven we bij de oude puntentelling echter we voeren 1 wijziging door. Voor het onaangewezen kampioenschap tellen nu de eerste 25 duiven van de inkorfstaat(klok) hiervan pakt de eerst geklokte de punten, dit geldt voor de oude duiven, bij de jonge duiven zijn dit de eerste 35. Aangewezen blijft 1 van de bovenste 3 duiven. Wij houden dus een on en aangewezenkampioenschap!  Wel komt er dit seizoen op alle disciplines een hokkampioenschap bij,  en dit kampioenschap zal ook alle egards krijgen. Omdat we ’n positief kassaldo hebben zal op alle disciplines(behalve de jonge duiven) op de elke 2e vlucht extra attracties vervlogen worden.

Vrijdag de Afdelingsvergadering

Wat ’n gekrakeel om niets, einde vergadering om 23.45!! Gekrakeel? Ja, als de financiële controlecommissie de jaarcijfer heeft goedgekeurd en je begin te zeuren dat je de cijfers niet op tijd heb gekregen maar  wel 10 fouten heb geconstateerd en vervolgens ’n nieuwe vergadering wil laten uitschrijven over 6 weken.  Ja, mensen dat wilde Koggeland graag, uiteindelijk kwam er ’n compromis dat de cijfers opnieuw tegen het licht worden gehouden op de najaarsvergadering. Hier spreekt toch wel weinig vertrouwen uit of zit er misschien heel veel oud zeer.

Gelukkig nam de vergadering wel zijn verantwoording om de begroting goed te keuren. Na 5 jaar geen prijsverhoging van de manden moeten we er nu toch echt aan geloven. Martijn Kramer en ik neem diep me pet af voor deze jonge bestuurder, mocht daarna ook nog het een en ander toelichten en uitleggen over dat zooitje ‘onbenullen’ van de N.P.O.  Strafzaken, onderzoeken, beslagleggingen en er zal binnenkort wel weer iemand opstappen/ ontslagen worden, het is langzamerhand ’n soap aan het worden. Daarna natuurlijk weer de nodige schermutselingen over de noord/zuid lijn en gelukkig ging het ook nog ’n keer over het welzijn van de duiven……namelijk dat we niet diep Luxemburg ingaan om perse een midfondvlucht te hebben, maar niet verder afzwenken dan tot Chimay en dus 8 Vitesse en 5 Midfond vluchten krijgen voor de landelijke competities. (een en ander heeft te maken dat we die zaterdag  Frankrijk niet in mogen)

Verder is gebleken dat de Rayons toch vrij zijn hun eigen puntentelling te bepalen en hoop ik dat we het in ons Rayon genomen besluit van woensdag terug draaien. Gerard Weel had nog ’n vraag over de puntentelling van de Afdeling, wat resulteerde in veel Oh Ja is dat zo. Verder kregen we de bevestiging dat we ’n nieuwe convoyeur krijgen in ons Rayon. Eigenlijk heel weinig nieuws maar wel ’n lange verstierde vergadering.

P.V.Heemskerk

Vandaag  is aan de voorkant het dak vernieuwd. Grote klasse van al die mannen die er vandaag waren, het bleek toch nog wel een hele klus te zijn met veel passen en meten. De platen moesten vele malen opnieuw losgemaakt worden maar het resultaat mag er wezen. Piet van de Aar heeft voor de inwendige mens gezorgd, eigen gemaakte ossenstaart soep  en vele belegde broodjes en koppen koffie gingen er doorheen. Piet bedankt. Volgende week de achterkant, onze opzichter weet nu hoe het moet en we kunnen volgende week om 1500 uur klaar wezen dus al die mannen die we nog niet gezien hebben en wel wat kunnen, kom ’n handje helpen.

Foto gemaakt door Jack Spaansen, voorbereiding, plastic folie en panlatten aanbrengen.


Volgende week Zaterdag verkoop jonge duiven Rayon B, inmiddels ruim 68duiven ingeschreven. De eerste prijs wordt gegarandeerd 800 euro (50% koper/50% verkoper)

Zondag volgt de lijst van de aangeboden duiven.        

Reacties