strubbelingen


Nog niet zolang geleden schreef ik mijn verslag over de bijeenkomst van lossingsverantwoordelijke en maakte daar een opmerking over de ‘vluchtlijnen’.  Persoonlijk ben ik niet tegen de vluchtlijnen, goed voorstel na misschien wat kleine aanpassingen, maar  bespreek ze en kom met een voorstel tijdens de vergadering, pas dan volgt er besluitvorming. Maar doe dat in november /december en niet 3 weken voor aanvang van het seizoen , zonder enige inspraak en overleg.

Hieronder de tekst van de brief N.P.O. en het antwoord van onze Afdeling.

Geachte heer/mevrouw, 

Het is u bekend dat het NPO bestuur vlieggebieden heeft vastgesteld. Voor uw afdeling is dit

het westelijk vlieggebied. Dit heeft tot gevolg dat de volgende aanvragen voor vergunningen gewijzigd zouden moeten worden: 

Strombeek zou vervangen moeten worden door Dendermonde

21-4

7-7

25-8 

Nijvel zou vervangen moeten worden door Menen

28-4

26-5

14-7

1-9

Pommeroeul zou vervangen moeten worden door Arras

12-5

9-6

8-9

Chimay zou vervangen moeten worden door Morlincourt

21-7 

Bettenbourg zou vervangen moeten worden door ST.Quentin.

14-7 

Wel moet er nog bij aangetekend worden dat bij een sterke oostenwind de vluchten verplaatst kunnen worden naar de middenlijn. 

met vriendelijke groet, 

Frank Marinus

tel: 0318-559704 

Antwoord Afdeling 6 

Beste Frank,

Bij mijn weten is dit slechts een voorstel dat nog wordt behandeld in de komende ALV. Ik kan je alvast vertellen dat Noord-Holland een amendement gaat indienen op dit voorstel, omdat zij het niet eens is met dit voorstel (nog afgezien van het feit dat wij niet eens een afbeelding hebben gezien met de voorgestelde vlieglijnen).

Het aanvragen van nieuwe vergunningen is dan ook niet aan de orde.

Met vriendelijke groet,

Martijn Kramer
Penningmeester Afd. Noord-Holland
Reacties