vergadering/verkoop


#nieuwsvanachterdeduinen#

Het seizoen zit er op voor sommige onder ons zelfs definitief. Ieder zal daar zo zijn eigen reden(en) voor hebben, voor de sport is het echter jammer.
Bijeenkomst clubs van kring 1 en 3
Om de terugloop nog een beetje terug te dringen, veel liefhebbers van kring 1en 3 beleven namelijk steeds minder spelvreugde aan het vitesse en jonge duivenspel, (zij zien week in week uit de duiven uit de verkeerde hoek thuiskomen), was er maandag 18 september een bijeenkomst/vergadering belegd door en voor de clubbestuurders van kring 1 en 3. De opkomst was buitengewoon goed, slechts één club schitterde door afwezigheid. Ik kan mij niet heugen eerder een bijeenkomst te hebben bijgewoond van 2 kringen/rayons, op de agenda stonden dan ook onderwerpen die enorm leven bij de leden. In een snel tempo werden de onderwerpen behandeld dit was mede mogelijk omdat in bijna alle zaken/onderwerpen de afgevaardigden het unaniem eens waren. Na een kleine 2 uur kon de vz. de vergadering sluiten. Uiteraard komt er een verslag van deze bijeenkomst over de zaken die besproken zijn, alsmede een reeks van aanbevelingen en voorstellen richting het afdelingsbestuur. Kring 1 en 3 vertegenwoordigen 40% van de leden van Afdeling 6, wat wij vragen doet geen afbreuk aan de spelvreugde van de leden van de andere kringen, er zijn voorstellen/aanbevelingen waar andere kringen ook hun voordeel mee kunnen doen. Ik hoop dat het afdelingsbestuur de voorstellen ter harte zal nemen en hoop dat alle leden van afdeling 6 zullen inzien dat wat wij (de leden)van de westkant vragen, reëel is en we niemand in zijn spelvreugde beknotten en zeker niemand bij het behalen van kampioenschappen te kort doen. Sterker het zou wel eens kunnen het aantal duiven op de midfond en dagfond een positieve boost kan krijgen. Wij hopen dan ook dat de aanbevelingen breed gedragen gaan worden. Zodra alles op papier staat zal ik het op het Blog plaatsen. 

Het seizoen een beet je tegengevallen, zit je op bloedverversing verlegen, wil je ook meedoen op de vitesse, midfond en jonge duiven vluchten? Dan komt nu een uitgelezen kans……………..
Zaterdag 7 oktober worden er in onze club in Heemskerk (lijnbaan 97) 19 prachtige late jongen verkocht van Sjaak Weel.  Sjaak is begin dit jaar overleden, de familie besloot dat er nog met de oude duiven gespeeld zou worden. Broer Cees nam de taak op zich en de duiven kwamen mirakels af, een geweldig eerbetoon aan Sjaak.
Uit de vliegers heeft Cees nog 19 jongen gekweekt, dus ook uit de 1e prijswinnaar van dit jaar en uit de geweldige ‘53’ 4e Asduif vitesse van Nederland in 2016.
De zaal gaat open om 14.00 uur zodat U de duifjes kunt beoordelen, de verkoop begint om 15.00 uur. 

**********************************************************************************************Bijeenkomst van de leden van Kring 1 en Kring 3 op 18 september 2017
Reden: evaluatie van het vliegseizoen en verbeterpunten.
Gerard Weel (1419) verwelkomt de leden en geeft kort aan dat hij de gastheer van de avond is.
Cees de Wildt (1329) is gesprekleider en Gerhard Tromp (1329) doet de vastlegging.
In zijn openingswoord stelt Cees vast dat de opkomst groot is en dat de leden blijkbaar hun inbreng willen hebben in het afdelingsgebeuren.
Er zijn 17 vereniging samen in beide kringen en hiervan zijn er 3 afwezig   ( 1305 ; 1313 ; 1316 ). De rest van de verenigingen zijn door 1 of meerdere leden vertegenwoordigd. (Totaal 35 man aanwezig)
Op verzoek van de leden wordt er begonnen met agendapunten 3; 6 en 7
Het uitgangspunt van de bijeenkomst is hoe kunnen we het spelplezier van de leden aan de westkant van onze afdeling verbeteren.
Er van uitgaan dat we belang van de westkant beter kunnen vertegenwoordigen met een gezamenlijk standpunt, en dit dat door voorstellen naar de afdelingsvergadering in dienen.
Punt 3: Containerindeling van kring 1 en 3
Het huidige systeem is ontstaan doordat de noordelijke kringen 1 en 2 andere losplaatsen kregen toegewezen dan de zuidelijke kringen op de eerste 3 vluchten van een spelsoort. (V; J; N)
De leden vinden dit in de praktijk geen verbetering en de verschillen in km viel tegen i.v.m. beschikbaarheid van losplaatsen.
En breedte indeling is niet meer wenselijk, kijk maar naar het verschil in snelheden van de vluchten dit is niet alleen aan de invloed van de wind te wijten maar ook de indeling in de container de laatste navlucht gaf een verschil van 30 meter/minuut tussen Uitgeest/Heemskerk en Castricum/Alkmaar.
Bij stemming over het punt Kring 1 en Kring 3 in 1 wagen was er een grootte meerderheid om dit uit te voeren.
Punt 6/7  Vlieglijn   /  Oost/West lossing apart los
De aanwezige pleitten ervoor om terug te gaan naar een Oost/West lossing tot de Franse grens
Ook Zuid-Holland afd.5 heeft 3 losgebieden Oost/Midden en West. En na de perikelen van afd. 12 is dat positief ontvangen.Een mogelijk voordeel is dat er geen 5 containerwagen op een station hoeven te staan maar geeft de afdeling mogelijkheid om meer kleine losplaatsen te gebruiken.
maar dat is geen eis van de aanwezige leden.Het grootste argument is het terugkrijgen van het spelplezieren meer duiven te zien op de vlieglijn.

Ook zal de verliezen bij jonge duiven minder zijn bij een Oost/West lossing dan een breedte lossing (ervaring van dit jaar)
Bij stemming over dit punt bleek er een grootte meerderheid voor een Oost en Westlossing. De leden vroegen zich af waarom de kringen 1 en 3 niet hier alleen over mogen stemmen, we doen kring 2;4 en 5 niets te kort om dit in te voeren.
Punt 1 Vliegprogramma
Het huidige vliegprogramma zou aangepast kunnen worden voor een betere verdeling, het voorstel is om in ieder geval 2 jonge duiven midfondvluchten op te nemen.
En bij de geprogrammeerde eerste 2 fondvluchten in hetzelfde weekend een Vitesse vlucht te organiseren.
In principe geen week stilstaan met de Vitesse; midfondduiven, dit tot de laatste midfondvlucht.
Ook kwam het concept vliegprogramma van Jos Nijman op tafel (Jos geeft toelichting het is gekopieerd van afd.5)
Bij een peiling blijkt dat ruim de meerderheid van de aanwezige zich kunnen vinden in de uitgaanspunten. Bij deze verslaggeving de vraag om het vliegprogramma mee te sturen.
Punt 2 Ophaalschema
Behoeft geen verdere toelichting.


Punt 4 Lossingsprotocol
De aanwezige leden spreken zich uit voor een betere informatievoorziening over de lossingen. Het uitblijven van info geeft onrust. Tevens willen de leden meer info over de containerbezetting bij het overladen van b.v. 5 containers naar 3 containers.


Punt 5 Flexibiliteit van losplaatsen

Het lossen van de duiven blijkt de laatste jaren meer maatwerk te worden Daarom in de voorstellen geen plaatsen meer aanwijzen maar afstand indicatie. De leden willen dan wel via de site geïnformeerd worden over de mogelijkheden en omstandigheden.

Punt 9/10 Huidige kring en CC indeling.

De 2 CC in kring 1 wordt positief ontvangen en men wil dit voortzetten. De lengte van de kring wordt minder dominant in de uitslag. Bij Kring 3 is het gevoel anders men wil terug naar 1 spelverband in de kring2 voor de punten, de CC mag wel blijven bestaan voor andere klassementen. De Kring3 commissie vertegenwoordigd de kring en geen CC. Men vindt wel dat de deelname op de laatste vluchten per blok te weinig duiven brengt.

Punt 11 Men wil minimaal 2 africhtingen voor de jonge duiven.

Punt 12/15 Centraal inkorven op alle fondvluchten.

De leden spreken zich uit om de eerste 3 fondvluchten in eigen vereniging in te korven. Op de laatste 3 fondvluchten in te korven bij aangewezen verenigen b.v. in kring 1 3 ophaalpunten en in Kring 3 2 ophaalpunten.

Het aanleveren van manden bij buurverenigingenmoet afgeraden worden i.v.m. concoursveiligheid De verenigen moeten zelf zo wijs zijn om dit niet te willen.

Punt 13 Systeem 5 liefhebbers en 4 manden.

Sommige verenigen korven al in bij buurvereningen vooral op de laatste mid- en fondvluchten er wordt dan gebruik gemaakt van het laptopsysteem. Men wil het systeem zo lang mogelijk handhaven i.v.m. in stand houden van de verenigen. Laten de verenigingen het zelf oplossen, regel blijven hanteren.

Punt 14 Trainingsduiven over de antenne.
De aanwezige leden willen weer terug naar het systeem van 2016. Voor kleine verenigen is het de doodsteek men ziet de overnachtspelers niet meer met duiven bij hun moedervereniging De verenigingen hebben die leden wel nodig om te kunnen functioneren. De overnachtspelers hebben geen belang on wedstrijdduiven in te zetten het geeft hun te veel beperkingen bij de ZLU en afdelingsvluchten, denk hier aan het beschikbaar zijn van de klok bij thuiskomst duiven  en de kans op fouten bij de handelingen. Is het niet mogelijk om een makkelijker systeem te kiezen denk b.v. aan het systeem bij o.a. afdeling Zeeland. Mem is benieuwd naar de evaluatie van dit systeem.

Punt 16 Terugkoppeling afdelingsbestuur over lossingen.
Het invoeren van een concoursverslag na de vlucht zou de transparantie van de vluchten verbeteren er zou een hoop discussie en onrust kunnen wegnemen.

Punt 17 Eerste midfond op vrijdag inkorven.
De meningen hier over zijn verdeeld het op vrijdag inkorven geeft zeker meer deelname van de spelers en meer duiven en is een armreiking naar de overnachtspelers, maar de andere groep vindt het een duifonvriendelijk systeem. Peronne zou nog wel gaan maar op een verder afstand wordt het problematisch zowel voor de duiven als voor het vervoer.

Punt 18 Alle kringen op een lossingsplaats.
Is niet noodzakelijk bij het lossen in 2 groepen, het geeft de organisatie wat meer flexibiliteit zie punt 6/7/8. Echter bij de laatste 2 vluchten van de blokken Vitesse, Jong en Natour is het qua logistiek om 1 lossingsplaats aan te bevelen.  

Punt 19 Elk weekend of een Vitesse, Midfond of Jongeduivenvlucht.
Dit wordt door de aanwezige leden als een must gezien om de verenigingen in stand te houden. De leden willen elk weekend hoe ouderwets het is een vlucht.

Punt 20 Hoe gaan we verder met de uitkomst van deze avond.
De verenigingen nemen dit mee naar hun ledenvergadering en gebruiken de uitgangspunten om verenigingsvoorstellen in te sturen. Het draagvlak blijkt groot te zijn om veranderingen door te voeren 

  

 

 

Reacties