breaking news


Veel leesvoer, veel voorstellen en wanneer dit in 2017 ingaat, zoals de vluchtlijnen en wedvlucht coördinatie prima! Vliegprogramma, het proberen waard maar de kogel moet dan wel snel door de kerk want winterjongen kweken.......   Sinds het aantreden van dit NPO bestuur in maart 2016 heeft het bestuur vrijwel wekelijks gesprekken gevoerd met diverse commissies en vertegenwoordigingen uit onze sport. Via Op (de) Hoogte hebben wij eenieder op hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de intenties en uitvoering daarvan. Op 13 juli jl. was daar nog een overleg met een vertegenwoordiging van de lossingsverantwoordelijken en afdelingsvoorzitters. De uitkomst van deze meeting leverde voor het NPO bestuur een aantal actiepunten op waarvoor zij nu een discussie/visie-document heeft opgesteld dat een vervolg geeft aan de bijeenkomst van de 13 juli jl. en de veel gehoorde meningen en commentaren uit het land. Met de najaarsvergaderingen van de afdelingen en die van het NPO in het vooruitzicht, zijn de kersverse ervaringen van dit seizoen opgenomen in het visiedocument. Wij hopen dat de diverse overlegstructuren die nu het vergaderseizoen weer ingaan, input leveren om te komen tot een eensluidende visie hoe in 2017 de vluchten te gaan organiseren.
Hieronder de voorstellen van het complete vliegprogramma 2017 met de daarbij behorende onlosmakelijke veranderingen in wedvluchtcoördinatie en indeling in drie vlieglijnen.

Concept Vliegprogramma 2017

DatumDisciplineAfstand
Datum01/04DisciplineVitesseAfstand100 km
Datum08/04DisciplineVitesseAfstand120 km
Datum15/04DisciplineVitesseAfstand150 km
Datum22/04DisciplineVitesseAfstand200 km
Datum29/04DisciplineVitesseAfstand100 km
Datum06/05DisciplineVitesseAfstand120 km
Datum13/05DisciplineVitesseAfstand200 km
Datum20/05DisciplineVitesseAfstand280 km
Datum27/05DisciplineMidfondAfstand
Datum03/06DisciplineMidfond
Eendaagse Fond
Afstand
550 km
Datum10/06DisciplineMidfond
Overnachtfond
Afstand
Perigueux/Agen sectoraal
Datum17/06DisciplineMidfond
Eendaagse Fond
Afstand
600 km
Datum24/06DisciplineMidfond
Overnachtfond
Afstand
St. Vincent Nationaal
Datum01/07DisciplineMidfond
Eendaagse fond
Afstand
Bourges Nationaal
Datum08/07DisciplineMidfond
Overnachtfond
Afstand
Bordeaux Nationaal (ook jaarlingenconcours)
Datum15/07DisciplineMidfond
Eendaagse Fond
Afstand
Chateauroux Nationaal
Datum22/07DisciplineMidfond
Overnachtfond
Afstand
Dax/Limoges
Datum29/07DisciplineMidfond
Eendaagse Fond
Afstand
700 km
Datum05/08DisciplineOvernachtfond
Jonge duiven
AfstandNog in te vullen
100 km
Datum12/08DisciplineJonge duivenAfstand120 km
Datum19/08DisciplineJonge duivenAfstand150 km
Datum26/08DisciplineJonge duivenAfstand200 km
Datum02/09DisciplineJonge duivenAfstand200 km
Datum09/09DisciplineJonge duivenAfstand350 km
Datum16/09DisciplineJonge duivenAfstand200 km
Datum23/09DisciplineJonge duivenAfstand450 km Nationaal
Datum Daarnaast trainingsvluchten plannen voor Noord - Midden en Zuid (als bijv. Souppes sur Loing in Hank)
Vrijdag inkorven/ zaterdag los of zaterdag inkorven/ zondag los afhankelijk van weersvooruitzichten.

Toelichtingen:

Het concept vliegprogramma 2017 is opgesteld ZONDER een enkele verwijzing naar kampioenschappen in welke vorm dan ook. Argumentatie: discussie over het vliegprogramma enkel en alleen over opbouw en afstanden. Kampioenschappen kunnen nadien toegevoegd worden.
Afdelingen bepalen via hun afdelingsledenvergadering de aanvangsdatum van het seizoen. Minimum aantal vitessevluchten 6; voor de midfond 6 en voor de eendaagse fond 5.
 

Begindatum 05 augustus voor het jonge duivenseizoen. Aan de hand van de zeer negatieve ervaringen van de laatste jaren willen wij een andere richting inslaan teneinde het plezier met de vluchten voor jonge duiven weer terug te laten keren, de deelname te verhogen en de nodige geselecteerde aanvulling in ieder hok zeker te stellen.
Gelet op de terugloop in deelname aan de natour deze discipline te laten vervallen. Hierdoor kan men zich volledig concentreren op het jonge duivenspel.
Over een nieuwe invulling van de wedvluchtcoördinatie bestond tijdens een bijeenkomst met de afdelingen op 13 juli jl. al consensus en dit kreeg vorm in bijgaand stuk.
Tenslotte een herijking van de vlieglijnen in oost – midden en west met mogelijk een nieuwe sectorindeling (?) . De vliegprogramma’s van de afdelingen zullen vooraf worden getoetst. Argumentatie: voorkoming van kruislossingen, onnodige concoursbeïnvloeding en overlast van overvliegende duiven bij thuiskomende duiven. 
Bron: NPO Veenendaal


Reacties